Artikler

Vis filtrering

113 resultater

Type artikkel
Velg område
113 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Unge talenter & Miljøprisen

  Hver høst tildeler NHO Logistikk og Transport utmerkelsen årets Unge talent og årets Miljøpris. Frist for innsending av forslag er 1. august. Vi vet med sikkerhet at det er mange kloke unge hoder i våre medlemsbedrifter, og vi vet også at bransjen gjør mange innovative og bærekraftige grep sett i et miljøperspektiv. Vi gleder oss til å motta ditt tips.

 2. Byggenæringen og transportnæringen mest utsatt

  Arbeidstilsynet har i en pressemelding publisert de foreløpige tallene for arbeidsskadedødsfall for fjoråret. 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023. 11 av de 26 som omkom var 55 år eller eldre. Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall, i begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb.

 3. Ønsker din bedrift å jobbe med mangfoldstiltak?

  Innen 15. februar kan du søke tilskudd til å jobbe med mangfoldstiltak gjennom støtteordningen: Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Ordningen har som formål å stimulere private og offentlige arbeidsgivere til å ha større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan søke.

 4. NHO Logistikk og Transport inviterte til stormøte om sosial bærekraft: fikk lovnader om snarlig høring på løyvekrav

  I NHOs møtesal "Sinnataggen" møttes i går formiddag både myndigheter, næring, partene i arbeidslivet og andre interessenter til en status-oppdatering på hvordan tingenes tilstand er i varebilbransjen. Stemningen var langt fra "sinna", den må vel heller defineres som svært god. Det var stor enighet om hva utfordringene er og hvilke tiltak som antas å fungere. Viktig å poengtere at bransjens rådende aktører høstet ros for at de har iverksatt radikale grep for å komme useriøse aktører til livs.

 5. Nye regler knyttet til lastsikring fra 1. januar 2024

  Fra 1. januar 2024 fikk transportforetak et medansvar for lastsikring. Lovendringen tydeliggjør at transportforetakene også har et ansvar for å sørge for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, i tillegg til det ansvaret føreren av kjøretøyet har.

 6. Sykefravær 3. kvartal 2023

  For 3. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5 prosent. Dette gir en oppgang på 5 prosent fra tilsvarende kvartal året før. Det er det legemeldte fraværet som bidrar til veksten i det totale sykefraværet, det egenmeldte sykefraværet holdt seg uendret i samme periode.

 7. Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1.1.2024

  Fra neste år endres krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Endringene pålegger bedrifter med minst 5 ansatte å ha verneombud. I dag gjelder dette for bedrifter med 10 eller flere ansatte. I tillegg medfører de nye reglene at bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg, i motsetning til dagens krav om 50 ansatte eller flere.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: