NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

58 resultater

Type artikkel
Velg område
58 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk

  Innspill til jernbanens handlingsprogram

  Det viktigste for jernbanen framover er strakstiltak, som støtteordninger, åpning for å kjøre lengre tog og reduserte terminalkostnader. Dette er noe av det NHO Logistikk og Transport har spilt inn i høringen om Jernbanens handlingsprogram.

 2. Nyhet, Næringspolitikk

  Ny periode med stenging i Nordby-tunnelen

  Det går mot en ny stengeperiode i Nordbytunnelen sør for Oslo. Sydgående løp helstenges fra 3. september til 12. november. Det vil bli forsinkelser mot rushretningen, og økt trafikkbelastning på lokalveinettet.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Rammebetingelser

  Høring av ny havne- og farvannslov

  Lovforslaget til ny Havne- og farvannslov har vært ute på høring. Vi hadde merknader til forvaltning av havnekapitalen, vederlag og mottaksplikt i vårt høringssvar. Vi støtter endringen i ansvar for farvannet, som vil medføre at grunnlaget for den kommunale anløpsavgiften bortfaller.

 4. Nyhet, HMS, Næringspolitikk, Transportrett

  Hvordan oppfylle ditt ansvar som transportkjøper?

  Dersom en sjåfør som kjører en transport for deg får for dårlig betalt av sin arbeidsgiver, er det da også ditt ansvar? Transportbestillere, som speditører og vareeiere, har et medansvar og noen klare plikter etter regelverket.

 5. Nyhet, HMS, Næringspolitikk, Transportrett

  Medansvar etter andre bestemmelser

  Som følge av allmenngjøringen har man som oppdragsgiver klare plikter. I tillegg er det også noen andre bestemmelser om medansvar på vegtransportområdet. Det gjelder følgende regelverk: Kjøre- og hviletidsregelverket, Forskrift om arbeidstid for sjåfører (FATS) og Straffeloven.

 6. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Elektriske varebiler - fortsatt et stykke igjen

  Flere modeller av små elektriske varebiler har de siste årene kommet på markedet, og flere av disse er lønnsomme i et livsløpsperspektiv. Salget av elvarebiler er likevel langt unna det vi ser på personbilsiden. Hvorfor går det ikke raskere å elektrifisere varebilparken?

 7. Nyhet, Tall og fakta, Næringspolitikk

  Oppgang for containertransporten på bane i 2017

  2017 viste en oppgang på 5,2 prosent for containertransporten med tog i Norge. -Gledelig utvikling, men slik det ser ut i dag, er det ikke sannsynlig at dette vil fortsette. Jernbanen sliter med konkurransekraften og kjørevegsavgiftene vil svekke jernbanens posisjon ytterligere framover, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 8. Nyhet, Næringspolitikk

  Regjeringsplattformen: Kjørevegsavgiften på jernbane skal gjennomgås

  Regjeringen skal gjennomgå kjøreveisavgiften på jernbane og holder fast ved NTP. Positivt, sier Are Kjensli adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

 9. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Lavutslippssone og beredskapstakster i Oslo er utsatt

  Byrådet i Oslo besluttet like før jul å utsette både lavutslippssonen og beredskapstakster. -Vi er fornøyd med at byrådet har lyttet til våre innspill og nå utsetter disse avgiftene, sier adm. direktør i NHO Logistikk og Transport Are Kjensli.

 10. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima

  Nei til flere avgifter i Oslo-ringen

  Byrådet foreslår nye beredskapstakster i rushtiden når konsentrasjonen av helsefarlig NOx i Oslo-lufta kommer over et visst nivå. -Kjøretøy med Euro VI-motor, som knapt slipper ut NOx skal også betale, det er meningsløst, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: