NHO Logistikk & Transport

Innhold

Artikler

Vis filtrering

18 resultater

Type artikkel
Velg område
18 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Toll

  Ankomstmelding og overtredelsesgebyr

  Mange i bransjen, i tillegg til rederier, har kontaktet NHO LT da tolletaten overraskende har reagert mot utsendelse av ankomstmeldinger før båtens ankomst.

 2. Nyhet, Toll

  Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

  Finansdepartementet har gått igjennom og vurdert behovet for endringer i tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel), både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer.

 3. Nyhet, Toll

  Bortfall av tollfrihetsgrensen for varesendinger under kr 350

  NHO Logistikk og Transport har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet vedrørende bortfall av tollfrihetsgrensen for varesendinger under kr 350.

 4. Nyhet, Toll

  Hvordan skal tollregler gjennomføres etter at man ikke lenger får fritak for varer under 350 kr

  Finansdepartementet har laget et utkast til hvordan man skal tollbehandle varer som ikke lenger har fritak for avgifter.

 5. Nyhet, Toll

  Tolletaten omorganiserer

  Tolletaten går over til en divisjonsbasert organisering fra 1. juni 2019. I den anledning har tolletaten sendt ut følgende informasjon:

 6. Nyhet, Toll

  Informasjonskonferanse om ekspressfortolling

  Tirsdag 4. juni 2019 inviterer tolletaten til konferanse om ekspressfortolling ogTolletatens planer for fremtidens digitale vareførsel.

 7. Nyhet, Transportrett, Toll

  Speditøren fikk et erstatningsansvar da han ikke fulgte stansningsinstruks

  Merk at det viktigste poenget i denne saken er at varen fremdeles ble ansett å være under transport.

 8. Nyhet, Toll

  Tollfrihetsgrensen på kr. 350,- bortfaller 1. januar 2020

  Dette har Stortinget bestemt og det er også tatt inn i den nye Regjeringsplattformen.Tolldirektoratet inviterte en rekke firmaer og organisasjoner til et møte om den praktiske gjennomføringen som fant sted 31, januar.

 9. Nyhet, Toll

  Tolldagen 2018

  13. november er det klart for Tolldagen 2018. Norsk-svensk samarbeid ved grenseovergangene og nye løsninger for næringslivet er noen av hovedtemaene på årets konferanse. Påmeldingen har åpnet.

 10. Nyhet, Toll

  Toll: Spørsmål og svar

  På denne siden har vi samlet spørsmål vi har fått fra våre medlemsbedrifter i forbindelse med utsatt mva.og tollrelaterte spørsmål, og spørsmålene er besvart etter beste evne.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: