Foto: Bunker Oil AS

Transportrett, NSAB og Toll

NHO Logistikk og Transport besitter unik kompetanse på toll- og transportrettslige spørsmål.

Transportrettslig bistand

Som medlem i NHO LT får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter. Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer. Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.
 
I tillegg tilbyr vi bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Aktuelle kurs

Siste saker om transportrett og toll

  1. Foredrag om ledelsens handlingsrom ved utfordringer i markedet

    Den 16. juni inviterer vi, i samarbeid med advokatfirmaet Bull, medlemmene til foredrag om ledelsens handlingsrom ved utfordringer i markedet. Store markedsendringene, utfordringer for vår bransje, kravet om forsvarlig egenkapital, styrets handlingsplikt, forhandling med kunder og kreditorer, hvilke grep styret har plikt til å ta, rekonstruksjon, insolvens og konkurs, samt styreansvar står på agenda.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: