NHO Logistikk & Transport

Innhold

Toll

NHO LT har toll høyt på agenda. Vi har jevnlig dialog med tolletaten og vi arrangerer flere medlemsmøter ila året med relevant tolltematikk (interessegruppe Toll-møter). NHO LT Region Øst har et eget arbeidsutvalg Toll, som forløpende spiller inn saker til administrasjonen.

KGH

Vi har samlet spørsmål vi har fått fra våre medlemsbedrifter i forbindelse med utsatt mva.og tollrelaterte spørsmål, og spørsmålene er besvart etter beste evne.

KGH

Tolldirektoratet har etablert en informasjonsside om ekspressfortolling. Her finnes bl.a. informasjon om hva ekspressfortolling er og om piloten på Ørje i 2018.

Aktuelle kurs

Aktuelt om toll

 1. Nyhet, Toll

  Ankomstmelding og overtredelsesgebyr

  Mange i bransjen, i tillegg til rederier, har kontaktet NHO LT da tolletaten overraskende har reagert mot utsendelse av ankomstmeldinger før båtens ankomst.

 2. Nyhet, Toll

  Høring - forslag til ny lov om inn- og utførsel av varer og ny lov om tollavgift

  Finansdepartementet har gått igjennom og vurdert behovet for endringer i tolloven (lov 21. desember 2007 nr. 119 om toll og vareførsel), både når det gjelder lovstruktur, begrepsbruk og enkelte materielle endringer.

 3. Nyhet, Toll

  Bortfall av tollfrihetsgrensen for varesendinger under kr 350

  NHO Logistikk og Transport har i dag avgitt høringssvar til Finansdepartementet vedrørende bortfall av tollfrihetsgrensen for varesendinger under kr 350.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: