Felleskjøpet Rogaland Agder - vertskap for hospitering av regionens trainees i 2020

Fra venstre: Trainee Svein Tore Solås fra FREJA, Claus Haals fra NHO LT kompetanse, Jan Håvard Hatteland fra FREJA, Renate Brynhildsen og Jon Magne Haugland fra Felleskjøpet.

NHO LT Kompetanse hadde i går – morgenen etter storbrannen på Sola Lufthavn – møte med Felleskjøpet Rogaland Agder. I 2019 tilbød Felleskjøpet NHO LT Rogaland en forsøksordning med hospitering av speditørtrainees.

Hensikten var å bidra til innsikt i vareeieres perspektiv på spedisjonsoppgavene. Forsøksordningen har resultert i et tilbud fra Felleskjøpet Rogaland Agder om i 2020 å være vertskap for et opplegg for regionens speditørtrainees, med to opphold det første året.

 Speditørens innsikt i «vareeiers verdiskapning for sine kunder» er for øvrig et av fire nye fokusområdene for Speditørskolen 2.0.

Basert på erfaringene fra 2019 vil det nå bli arbeidet for et tilsvarende opplegg for alle nye trainees i 2020.

Skremmende syn ved ankomst Sola

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: