NHO Logistikk & Transport

Innhold

Hvordan beholde kundene i 2020?

Nyhet, Kompetanse, Nyhet

Publisert

Karoline Bjørklund, NHO LT

Den 21. juni kl. 0900 var det duket for det første miljøkurset i regi av NHO Logistikk og Transport. Miljø og klima har lenge stått på agenda hos NHO Logistikk og Transport, men dette er altså første gang vi har utviklet og gjennomført et rent miljøkurs.

Kurset skal gi deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeid i egen bedrift, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter. Les mer om veikartet her.

Bakteppet for kurset er bl.a. at Norge som en del av EUs klimapolitikk har forpliktet seg til å kutte klimagassutslippene (fra ikke-kvotepliktig sektor) med minimum 40 % innen 2030. Dette, i tillegg til en målsetning om å transformeres til et lavutslippssamfunn innen 2050, krever at også – og kanskje spesielt – transportbransjen gjør noen grep.


Introduksjon til miljøansvar – hvordan beholde kundene i 2020?  er tenkt som en introduksjon til miljøansvar, og skal gi en generell innføring i klimarelaterte spørsmål relevant for transportsektoren. Ved endt kurs skal man også ha forutsetning til å starte miljøarbeid i egen bedrift.

I løpet av  kurset berører man temaer som transportbransjens fremtidige rammevilkår, definisjon av ulike forurensningskilder, miljøkalkulator og ulike støtteordninger for miljøfremmende tiltak. Foreleser er Karoline Bjørklund, fagsjef næringspolitikk i NHO LT.

Totalt 6 stykker deltok på dette første kurset, blant disse også noen interne. Gruppen var aktiv fra første stund, og kurset gir absolutt rom for kommentarer og spørsmål underveis.  De tilstedeværende hadde ulik bakgrunn mht. både miljøkunnskap og stilling i egen bedrift. Medlemsbedriftene de representerte var også av ulik størrelse.

Samtlige var imidlertid enige om at kurset "traff" som et innføringskurs. God bredde på innholdet gav påfyll til samtlige, uavhengig av deltakernes forkunnskap. Fin gjennomgang av kilder til forurensning og de ulike alternative drivstoffene var blant elementer som ble trukket frem som spesielt positive.

Tilnærming til klimautfordringen er vanskelig, og kanskje spesielt for de rene transportbestillerne. Som eier av en bil, et skip eller en fabrikk blir tiltakene straks mer konkrete og håndfaste. Men fortvil ikke - alle kan faktisk gjøre litt. Kom på kurs og bli inspirert til å se mulighetene i din bedrift!

"Veldig lærerikt og grunnleggende kurs om hvordan man kan redusere utslipp i transportbransjen!"

Karoline Moen, Sales Controlling & Marketing Assistant, DACHSER Norway AS

Les mer om Miljøkurset

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: