Kick off for Speditørtrainees

Kick off for nytt kull Speditørtraineer - 25 nye trainees møttes for første gang til to dagers kick off på Thon hotell Triaden.

25 nye trainees møttes for første gang til to dagers kick off på Thon hotell Triaden.  En innholdsrik og spennende oppstart på en to år lang reise og en unik mulighet til respektert og etterspurt utdanning som speditørkandidat.  

For speditørtraineene vil de to neste årene bestå av jobbing med praktiske arbeidsoppgaver i deres respektive bedrifter. Arbeidsoppgaver vil gradvis utvikles til krevende og avanserte oppgaver - dette i takt med at erfaring og kompetanse øker.  

I løpet av de neste to årene skal trainees delta på ni kurs- og fagsamlinger i Oslo, hver på to til fem dager.  De enkelte kurs og fagsamlinger vil alle være praktisk anlagt slik at traineen i stor grad får lære pensum gjennom praktiske og konkrete oppgaver. Dette vil være oppgaver som mange - men ikke alle - vil kjenne igjen fra sin operative hverdag. Som støtte i hverdagen får alle traineer tildelt egen mentor i bedriftene, dette kan du lese mer om her.

Samlingen ga traineene gode muligheter for å bli kjent og knytte kontakt på tvers av geografisk tilhørighet, fagområder/vertsbedrift og ikke minst interesser og hobbyer.  

NHO LT ønsker alle traineer lykke til i en viktig internasjonal bransje i rivende utvikling.

Det er allerede nå stor interesse hos våre medlemmer for trainees med oppstart i januar 2020. Vær tidlig ute og ta kontakt til Claus Haals, hvis dette tilbudet er interessant for din bedrift. Les mer om ordningen Speditørtrainee.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: