Kickoff for Speditørtrainee 2021-2022

Vi er svært glade for at vi langt om lenge kunne avholde kickoff for årets kull av speditørtrainees, sier Claus Haals, kompetanseleder hos NHO Logistikk og Transport.

I uken før St. Hans møtte 18 nye trainees hverandre fysisk for første gang, etter å ha gjennomgått et digitalt onboardingprogram med 11 digitale samlinger på Zoom i løpet av mai og juni.

På grunn av den Korona-forsinkede samlingen ble det en 3-dagers midtsommersamling på Oscarsborg festning i Oslofjorden – en fantastisk ramme om starten på en forhåpentlig ny normalsituasjon med fysiske fagsamlinger igjen, sier Haals.

Har Koronaen vært en utfordring for den nye kullet?
Vi fryktet lenge at Koronaen skulle sette en stopper for årets kull – etter et utfordrende 2020 for vertsbedriftene. Dette skulle imidlertid vise seg ikke å bli tilfellet. Hele 18 nye speditørtrainees må anses som svært tilfredsstillende under de gjeldende omstendigheter. En vertsbedrift tok faktisk 5 trainees og en tok 2 trainees. Flere vertsbedrifter tok inn trainees for første gang. Årets kull kommer i hovedsak fra Vest- og Østlandet, sier Haals, så vi er meget fornøyde.

Har Koronaen gitt dere brukbare erfaringer for fremtiden?
Absolutt! Allerede den første Koronabølgen i starten av 2020 tvang oss til å finne nye måter å nå ut til deltakerne med undervisningen. Zoom viste seg velegnet som digital undervisningsplattform – den gang som nødløsning. Imidlertid har vi lært at vi kan forbedre vårt undervisningstilbud med såkalt «blended learning» som kombinasjonen av e-læringskurs, digitale klasserom og klassisk, fysisk klasseromsundervisning. Så den digitale komponenten har kommet for å bli.

NHO LT er engasjert i kjønnsbalanse i bransjen, ikke sant?
Helt riktig, sier en fornøyd Haals. NHO LT´s styre og administrasjon har spesielt fra 2020 satt søkelyset på likestilling. Derfor er det morsomt at årets kull speditørtrainees har 60 % kvinner og dermed gitt vårt bidrag til å forbedre kjønnsbalansen i bransjen. Også i tidligere trainee-kull har vi ligget godt an i så henseende.

Hva tenker du om høstens rekruttering av vertsbedrifter til 2022-2023-kullet?
Jeg tror faktisk at neste års kull, med oppstart i januar 2022, kan bli noe større enn i år. Mange vertsbedrifter var fristet nå i 2021, men valgte å se tiden an til 2022. Jeg har tillitt til at de nå kommer med i høstens rekrutteringsprosess. Speditørtrainee har blitt et virkelig populært tilbud – både for vertsbedriftenes egne kandidater og i rekrutteringssamarbeidet med NAV. Mer enn 70 trainees er nå ferdige eller under utdanning. Dette taler sitt eget språk, avslutter NHO LT´s kompetanseleder.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: