Tollbehandling Vår - i virtuelt klasserom - nye muligheter

Engasjerte piloter på virtuelt tollbehandlingskurs.

Tollbehandling Vår 2020 ble som så mange andre arrangementer stanset av korona. Mandag forrige uke hadde vi premiere (pilot) på denne 8-dagers tollutdanning på nett i såkalt virtuelt klasserom.

Tilbakemeldingene fra både deltakere og forelesere er etter første uken med undervisning udelt positive. Resultatet er et produkt av et omfattende arbeid med både teknologi, pedagogisk modell og det faglige programmet.

Vi valgte Zoom´s løsning for utdanning i virtuelle klasserom. Vi måtte innledningsvis etablere teknisk kompetanse som forutsetning for en knirkefri bruk av løsningens mange muligheter. Dernest måtte selve utdanningsprogrammet legges om fra det ordinære programmet med to fysiske samlinger, hver på fire dager, til flere kortere, virtuelle samlinger over nesten tre uker.

Den valgte tekniske løsningen for virtuelt klasserom har en omfattende funksjonalitet med spesielt fokus på undervisning, bl.a. virtuelle grupperom. Med et faglig program, som er strukturert rundt de mulighetene som det virtuelle klasserommet og virtuelle grupperom byr på, oppstår det plutselig helt nye muligheter – når først man har vennet seg til gjennomføringen ikke lenger må gjennomføres på hele og sammenhengende dager, fordi deltakerne ikke skal samles fysisk.

Det er ingen tvil om dette formatet er kommet for bli - i et mix med ordinære fysiske samlinger og nettkurs. Dette kalles med forøvrig for «blended learning». NHO LT vil nå ta erfaringene fra korona-tiden med oss og videreutvikle vårt kompetansetilbud med en forbedret tilgjengelighet for alle våre medlemmer. Dette betyr at tid og kostnader til reise, samt fravær fra jobben i forbindelse med våre kurs, kan reduseres til et minimum.

Vårt nye mantra er: Påfyll av kompetanse – det du trenger, der hvor du er, når det passer deg, så mye det passer deg.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: