Tollbehandling

Foto: Foto: Hannes Egler

Kurset «Tollbehandling Basis» er et begynnerkurs for nye tollbehandlere hos både spedisjonsbransjen og hos vareeiere med større import- og/eller eksportvolumer. Kurset dekker alle kritiste temaer for å få et solid grunnlag for å bygge praktiske ferdigheter innen tollbehandling. Kurset er ment å være en avlastning av bedriftens interne opplæring av nye medarbeidere hva angår interne kostnader og tid til opplæring, samt kvaliteten på opplæringen. Våre undervisere er anerkjente fagfolk fra myndigheter, rådgivere vareeiere og spedisjonsbransjen. Med andre ord skal det vanskelig gjøres å gjennomføre en både bedre og billigere intern opplæring av nye medarbeidere.

 

Tollbehandling Basis

Modul 1: 4 dager

 • Generelt om tolltariffen og klassifisering
  Historikk og bakgrunn for Tolltariffen som et felles internasjonalt oppslagsverk Tolletatens bidrag til i det internasjonale samarbeidet som sikrer oppdatering og aktualitet. Undervisningen gir selvfølgelig grundig innføring og øvelse i tariffens oppbygging og struktur. Dette for å kunne navigere effektivt i varegrupper og kommentarer - og med det kunne utføre korrekt toll- og avgiftsbehandling –  til beste for vareeier og for virksomheten.

 • Tollverdibestemmelser
  Etter endt undervisning skal deltagere kjenne til begrepet tollverdi - hva som skal iberegnes og hva som er fradragsberettiget i forbindelse med tollverdien. Også dette for å sikre korrekt toll- og avgiftsbehandling.

 • Frihandelsavtaler/preferansefortolling
  Deltagerne får kjennskap til regelverket knyttet til opprinnelsesregler og preferansetollbehandling. Kun ved å kjenne til dette regelverket vil man kunne benytte seg av de vilkårene og tollfordelene frihandelsavtalene gir.

 • Tolldeklarering ved import, eksport og transittering
  Med utgangspunkt i SAD (Single Administrative Document) skal deltakere utføre praktiske øvelser og reelle scenario for import, eksport, og transittering. Øvelser gjøres i SAD-dokumentet. Dokumentet er basert på krav til deklarasjons-informasjon besluttet i (WTO – World Trade Organization). Strukturen danner grunnlag for parameter til elektroniske tollbehandlingssystemer. Med kunnskap om SAD-dokumentets krav til utfylling kan man langt på vei utføre oppgaver i hvilket som helst elektronisk tollbehandlingssystem.

 

Modul 2: 4 dager

 • Introduksjon til restriksjoner
  Restriksjoner er et kritisk område som angår begrensninger i lovverket for inn- og utførsel av varer. Restriksjonene innføres for å sikre og beskytte helse, miljø og sikkerhet og kvoteregulering. Undervisningen tar bl.a opp hvilke restriksjoner som gjelder og konsekvensen ved brudd på disse.

 • Generelt om særavgifter
  Her får deltaker kjennskap til avgiftssystemet, gjeldende særavgifter, regelverket knyttet til disse samt avgiftspliktens omfang.

 • Tollager og tollagerbestemmelser
  Hva er et tollager, hvem kan og hva er kravene til drift av tollager. Vi ser også på hvilke betingelser og frister som gjelder for behandling av ufortollede varer. Dette er kritisk kompetanse ift å kunne lagre eller direktekjøre ufortollede varer, og å drive tollager på en effektiv og lønnsom måte innen de rammer som er gitt. 

 • Handelsstatistikk
  SSB gir oss et innblikk i hvordan de ved hjelp av tollregistreringer innhenter og analyserer data som grunnlag for informasjon- og beslutningsunderlag til myndighetene.  

 • Tolldeklarering ved import, eksport og transittering
  Med utgangspunkt i SAD (Single Administrative Document) skal deltakere fortsette med praktiske øvelser og reelle scenario for import, eksport, og transittering. 
 • Eksamen
  Kurset avsluttes med 4 timers eksamen.

Målgruppe
Kurset er relevant for ferske saksbehandlere og innkjøpere med beregnings- og rapporteringskrav og også for salgspersonell som utarbeider oppdragsløsninger/tilbud.


Det er en fordel med noe praktisk erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er ikke et krav.

Etter endt kurs vil deltakeren ha god forståelse for temaet og et godt grunnlag for oppgaver innen fortolling.

Forkunnskaper
Det anbefales å ha noe erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er ikke et krav.

Varighet
Totalt åtte dager fordelt på to moduler. 

 • Modul 1 - tirsdag 21. mars til fredag 24. mars 2023
 • Modul 2 - tirsdag 18. april til fredag 21. april 2023

 

Kurset avholdes på Thon hotel Oslofjord i Sandvika/Bærum. 

Priser

 • Ikke medlemsbedrift (41000,-)
 • Privatist (41000,-) Se vår rabattordning for privatister.
 • Toll/Speditørtrainee (egen avtale)

 

Vi tar forbehold om endringer og feil.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: