Tollbehandling

Foto: Hannes Egler

Unngå feilberegning, omberegning og unødig bruk av ressurser, tid og penger!  

Feil i beregning  og rapportering av avgifter til myndigheter kan få store konsekvenser for virksomheten i form av ekstra arbeid, forsinkelser og ikke minst gebyrer.  Vårt Tollbehandlingskurs gir deltakeren en bred og grundig innføring i deklarering av varer ved inn- og utførsel. Viktige elementer i dette er preferansetoll, klassifisering av varer, tollverdi og tollagerbestemmelsene.

Deltakeren får presentert de ulike elementene i tillegg til praktisk bruk i selve deklareringsprosessen.  Deltakeren vil gjennom kurset lære hvordan inn- og utførselsdeklarasjon skal fylles ut og vil gjennom praktiske øvelser måtte bruke alle elementer gjennomgått i kurset. I tillegg vil man få  innføring i regelverk knyttet til transittering, etterfulgt av praktiske øvelser i utfylling av en transitteringsdeklarasjon.

Tema

  • Tolltariffen
  • Preferansetoll
  • Tollverdibestemmelser
  • Tollager
  • Særavgifter og gebyrer
  • Tolldeklarering ved innførsel, utførsel og transittering

Målgruppe

Kurset er relevant for saksbehandlere og innkjøpere med beregnings- og rapporteringskrav og også for salgspersonell som utarbeider oppdragsløsninger/tilbud.   Det anbefales å ha noe erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er ikke et krav.

Etter endt kurs vil deltakeren ha god forståelse for temaet og et godt grunnlag for oppgaver innen fortolling.

Forkunnskaper
Det anbefales å ha noe erfaring med inn- og/eller utførsel av varer, men det er ikke et krav.

Varighet
Totalt åtte dager fordelt på to samlinger. Kurset arrangeres vår og høst.

Priser

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: