NHO Logistikk & Transport

Innhold

Hei trainee på T20!

Som dere hørte på telefonkonferansen i går har noen av dere allerede fått informasjon fra deres saksbehandler i NAV om at dere, grunnet risiko for Corona-virussmitte, ikke skal møte opp på arbeidsplassen.  Jeg lovet å få verifisert om dette var en ufravikelig regel for alle. Dette har jeg nå fått bekreftet.

Pålegg om ikke å møte i vertsbedriften gjelder alle – frem til i første omgang 26/3.

Vi må imidlertid anta at en forlengelse av denne fristen er ganske sannsynlig. Dere er fortsatt speditørtrainees – bare med midlertidig «hjemmekontor» og uten pålagte oppgaver. 

En trainee har spurt meg om følgende: Hvis vertsbedriften har relevante oppgaver, som dere kan utføre fra hjemmekontoret, hva da?  - Dette er både tillatt og meget positivt for læringssituasjonen og anbefales.  

Vi forsøker nå med å endre vårt undervisningsopplegg til en digital plattform, f.eks. webinar. Neste fagsamling var planlagt til 15-18/6 slik at dere i mellomtiden skulle få mest mulig nyttig jobberfaring (som jeg snakket om på kickoff´en).  Det er imidlertid sannsynlig at smittesituasjonen innebærer at heller ikke denne fagsamlingen kan gjennomføres, men det vet vi selvsagt ikke noe om. Datoene står derfor fortsatt.

Vi arbeider med et opplegg for å flytte kursene til en digital plattform, men her må vi påregne å bruke noe tid.  Som nevnt på telefonkonferansen vil vi holde kontakten med dere. Vi innkaller via sms til en kort telefonkonferanse i neste uke. 

Nedenfor følger viktig informasjon fra NAV sine hjemmesider, som jeg har diskutert med NAV sentralt. Dere vil se nedenfor at dere fortsatt skal registrere dere som «på arbeidstrening» selv om dere er hjemme!

Dere vil få ytterligere informasjon i forhold til datoen 26. mars, dette bes dere holde deres vertsbedrift informert om.

 Mvh Claus

Info til kandidatene:

For å hindre spredningen av koronaviruset, blir det endringer for deg som er i et arbeidsmarkedstiltak gjennom NAV. 

På grunn av smittefare er de aller fleste aktivitetene stengt mellom 12. og 26. mars. Det betyr at du ikke skal møte opp i tiltaket.

Er du ansatt som arbeidstaker? Da skal du følge arbeidsgiverens instruks etter at de har gjort en risikovurdering av situasjonen din. 

Det er både ønskelig og tillatt med kontakt mellom deg og den du er i tiltak hos. Nå må kontakten skje digitalt eller på telefon.

Utbetaling av tiltakspenger fortsetter selv om du ikke får vært i tiltaket nå. 

For å få utbetalt penger svarer du «Ja» på spørsmål 2 om at du har deltatt på kurs/tiltak. Deretter krysser du av for alle dager du skulle ha deltatt i denne perioden.

NAV utbetaler tilskuddet uavhengig om det er gjennomført aktivitet mellom 12. og 26. mars. Refusjonen gjelder for de deltakerne som er aktive på det tidspunktet arrangøren må stenge. 

Vi gjør oppmerksom på at denne informasjonen kan endre seg raskt.

 

 

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: