Foto: Foto: Chang Quing

Bedriftsinterne programmer

NHO LT v/ Claus Haals har gjennomført bedriftsinterne lederutviklingsprogrammer hos FREJA, Dachser, B. R. Ramberg og LEMAN. Lederutvikling er ikke et individuelt tiltak. For å få full nytte må alle relevante ledere og nøkkelpersoner delta for å kunne bygge en felles referanseramme og ferdigheter. Vi snakker kulturbygging og kollektiv atferdsendring. Hvis du forsetter å gjøre som du pleier, skal du ikke forvente deg mer eller bedre enn du pleier. Forbedring krever endring.

Atferdsendring og vaneendring

Lederutviklingsprogrammet tar utgangspunkt i lederens praktiske hverdag i spenningsfeltet mellom på den ene siden køen av presserende oppgaver som trenger seg på via mail og telefoner, og på den andre siden kravet til å investere i fremtiden i form av både bedriftsutvikling og utvikling av medarbeiderne.  

Lederutviklingsprogrammet forholder seg til balansen mellom lederen i rollen som på den ene side en fagsjef innen spedisjon, logistikk og transport og på den annen side som leder, motivator og inspirator for å coache medarbeiderne i deres realisering av sitt fulle potensial. Alle vet at det er et «hav» mellom gode intensjoner og praktisk handling. Lederskap i praksis kan bare realiseres når det blir en integrert og naturlig del av «sjefens» daglige omgang med medarbeiderne i hverdagen. Alt annet er og blir teori og festtale uten hold i virkeligheten. Lederskapsutvikling er derfor synonymt med lederatferdsendring, som igjen er avhengig av vaneendring. Programmet er derfor ikke et kurs men starten på en varig, personlig utvikling.

Fokus på ferdigheter - Soft skills – i lys av hverdagens utfordringer

Hele lederutviklingsprogrammet er tuftet på at deltakerne adopterer nye praktiske ferdigheter, såkalte «soft skills», som setter sine spor på leders atferd i samspillet med medarbeiderne i hverdagen. Programmet blir derfor en personlig reise for deltakerne med muligheter for å lære nye ferdigheter og utvikle en mer hensiktsmessig lederatferd. Derfor bannlyser vi også begrepet «kurs». Et vellykket utfall av lederutviklingsprogrammet forutsetter deltakernes engasjement og innlevelse med deltakelse «ute på gulvet», ikke bak en pult med permer.  

Utvikling av en prestasjonskultur

Det står skrevet i mange bøker at «Culture eats strategy for breakfast». I de tilfeller hvor bedriften gjennomsyres av kultur som understøtter bedriftens ambisjoner og mål kan organisasjonen såkalte kollektive samling omkring målene «flytte fjell». Men, å bygge en slik prestasjonskultur er et svært ambisiøst initiativ med mange fallgruver. Det et faktum at en slik prosess for utvikling av en prestasjonskultur forutsetter et sterk sammensveiset lederskap med et omforent og forpliktende fellesskap om hva som «er sant» og ønsket atferd i organisasjonen. Bygging av en prestasjonskultur kan inngå i våre lederutviklingsprogrammer.

Referanser

Ta kontakt for referanser.  Du har lederkolleger i bransjen som er villige til å dele sine erfaringer fra våre bedriftsinterne programmer.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: