Broke Cagle/Unsplash.

Trainee - Tollbehandling

TOLL-traineeprogrammet TT24 (2024 – 2025) Introduksjon til vertsbedrifter – påmeldingsfrist senest 1. desember 2023

BAKGRUNN

Tolltrainee, i regi av NHO Logistikk & Transport (NHO LT), er den mest omfattende utdanning som finnes innen praktisk fortolling. Med 25 dagers undervisning over 18 måneder gjennomgår trainees en praktisk-teoretisk, fremtidsrettet utdanning innen tollfaget – i kombinasjon med jobb i vertsbedriften.

Traineeprogrammet er et direkte svar på den aktuelle utviklingen innen tollfaget i både logistikk- og transportbransjen (speditøren), og også hos større vareeiere med egen tollfunksjon. Arbeidsoppgavene hos fortollerne er for tiden i betydelig forandring med skjerpede krav til både dypere og bredere kompetanse. Kravet om forhåndsfortolling, før varens ankomst til norsk grense, innebærer krav til en bredere tollkompetanse på jobb døgnet rundt, året rundt. Det forventes i denne forbindelse at behovet for nye tollmedarbeidere vil øke betraktelig.

Den enkleste og rimeligste veien til unge, kompetente tollmedarbeidere, som er sultne på utfordringene fra de nye rammebetingelsene med Digitoll og økt automatisering, er gjennom NHO LTs tolltraineeprogram. Rekrutteringen via NHO LT´s samarbeidsavtale med NAV åpner for tilgang til økonomiske virkemidler som samsvarer med kandidatenes individuelle situasjon – først engasjementsansettelse og så fast ansettelse ved utløp av 18-månedersperioden i september 2025 (se tidslinjen og programmet nedenfor).

INNHOLD OG MILEPÆLER I TT24-PROGRAMMET

Traineeprogrammet går over 18 måneder fra kickoff til sluttevaluering / fast ansettelse.  Nedenfor ses aktiviteter og milepæler med ukenumre:

PÅMELDINGSFRIST FOR VERTSBEDRIFTER

Oppstart av rekruttering til TT24-programmet forutsetter at det ved fristens utløp er påmeldt et tilstrekkelig antall vertsbedrifter. Alternativt utsettes programmet til 2025. Siste frist for påmelding for vertsbedrifter er 1. desember 2023.

For mer informasjon, vennligst ta kontakt med Claus Haals.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: