Broke Cagle/Unsplash.

Trainee - Tollbehandling

Vertsbedrifter til det 1-årige programmet for tolltrainee søkes. De nye trainees vil etter sluttført program ha fått en komplett tollfaglig utdanning, målrettet mot tollbehandlerens nye hverdag.

Bakgrunn

Tollfaget er i betydelig forandring med automatisering av tollprosessene, samt i økende grad fokus på kontrollerende og rådgivende arbeidsoppgaver. Denne utviklingen innebærer endring i kompetansekravene til tollmedarbeiderne hos spedisjonsbedrifter og hos vareeiere med intern tollkompetanse. Ytterligere vil den ny sertifiseringsordning, iht. europeisk/norsk kompetansestandard for tollrepresentanter, forventes å skjerpe kompetansekravene. Et relevant kompetansetilbud for å dekke kompetansegapet er derfor på sin plass.

NHO Logistikk og Transport (NHO LT) møter denne kompetanseutfordringen med både 2 tilbud:

  • Tollskolen med
    • Toll 1 over 8 dager for begynnere og
    • Toll 2, over 6 dager med fordypning for viderekommende.
  • Tolltrainee som et 1-årig kompetanseprogram.

Basert på den nye Tollskolen startet vi i januar 2023 det andre kullet  tolltrainees, som er ferdige høsten 2023.

Tolltrainee

Traineeprogrammet har til formål å tilby en kostnadseffektiv opplæring av nye tollmedarbeidere, samtidig som det vil avlaste belastningen med intern opplæring i tollavdelingenes allerede hektiske hverdag.

Traineeprogrammet er åpent for alle bedrifter med behov for tollkompetanse – altså ikke bare NHO LTs medlemmer.

Vi har satt sammen et program som fokuserer på akkurat den kunnskap og de praktiske ferdigheter som trengs for å utføre de fortollingsrelaterte oppgavene i en import-/eksportbedrift eller hos speditøren. Det faglige og pedagogiske opplegget fokuserer på bygging av matnyttig, praktisk kompetanse – altså konkrete, produksjonsrelaterte ferdigheter i en «innpakning» av kunnskaper i form av relevant teori for helhets- og konsekvensforståelse.

Traineeprogrammets struktur for 2023-kullet TT23

Nedenfor ses strukturen i traineeprogrammet for 2022-2023-kullet (TT23):

Trainee timeline TT2023.png

Oppstart av kandidater i vertsbedrift skjer løpende.

Første traineesamling (basiskompetanse) er i januar, med en 3-dagers kickoff med bl.a. introduksjon til grunnleggende tollfag.

Rekruttering - blant annet i samarbeid med NAV

Deltakerne på vårt åpne traineeprogram utgjøres av både bedriftenes egne kandidater og de som kommer fra NHO LTs rekrutteringssamarbeid med NAV – et samarbeid vi startet i 2018 med det 2-årige programmet for speditørtrainees. Dette innebærer at kandidater som rekrutteres til tolltraineeprogrammet, i samarbeid med NAV, vil bli omfattet av økonomiske virkemidler til vertsbedriftene etter samme prinsipper som for Speditørtrainee.

Erfaringer

Programmet for tolltrainees bygger på erfaringene fra Speditørtrainee. Nærmere 100 speditørtrainees har enten fullført dette traineeprogrammet eller fortsatt under utdanning. Et stort antall vertsbedrifter har vært med alle år siden sepditørprogrammets start  i 2018 - flere av dem med flere traineeplasser hvert år. Årsaken er at traineeprogrammet leverer  attraktvie, kompetente medarbeidere til fast ansettelse etter 2 år. Traineprogrammet for tollfaget vil gjøre det samme - etter 12 måneder.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: