Tariffoppgjøret 2023

Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. Det betyr at partene skal forhandle om eventuelle lønnstillegg fra 1. april 2023. Mellomoppgjørene vedtas av de respektive organisasjoners tillitsvalgtorganer.

Informasjon om årets tariffoppgjør

Fordi årets oppgjør er et mellomoppgjør, er det NHO som har ansvar for, og som vil besørge utsendelse av informasjon om oppgjøret.
Oppdatert informasjon finnes på www.nho.no.
Se boks nedenfor.

NHO Logistikkk og Transport vil også informere fortløpende ved behov.
Tariffinformasjon per e-post vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført opp på NHO LTs elektroniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon.
Ønsker du å legges til her, sende en epost til thor.chr.hansteen@nholt.no

Tariffinformasjon vil også bli lagt ut på NHO LTs hjemmesider www.nholt.no.
Se boks nedenfor.


Dersom du har spørsmål knyttet til tariffoppgjøret kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no.

Siste nytt om lønn og tariff
  1. Tariffinformasjon – nr.4 / 21.4.2023

    NHO Logistikk og Transport har i dag sendt ut tariffinformasjon med en kort orientering om resultatet for vår bransje av enigheten i gårsdagens løsning på streiken i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO samt mellom YS og NHO.

  2. Streiken er over. Medlemswebinar klokken 20.00

    LO og NHO har kommet til enighet i lønnsoppgjøret og streiken er nå over. I kveld klokken 20.00 holder NHO et medlemswebinar for å gi deg informasjon om løsningen, som ble fremforhandlet i direkte dialog mellom LO og NHO gjennom det siste døgnet.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: