Tematikk og program

Transport & Logistikk 2024 vil foregå i plenum dag 1 og i tre parallelle sesjoner dag 2. 

Hovedtema første dagen blir Beredskap. Fokusområdene vil omfatte beredskap for den geopolitiske situasjonen, klimaendringer og naturkatastrofer, samt datasikkerhet. Den andre dagen vil bli strukturert rundt følgende tre overskrifter: SamferdselInnovasjon og Bærekraft, samt Rekruttering og Omdømme.

Se mer detaljer om programmet under, vi gjør oppmerksom på at det kan forekomme endringer i programmet, og at mer detaljer rundt innhold og foredragsholdere vil oppdateres fortløpende.

Program dag 1 | Plenum

Beredskap

   

09.30

Velkommen ved Are Kjensli, administrerende direktør i NHO Logistikk og Transport

09.45

Samferdselsministerens åpningstale ved samferdselsminister Jon-Ivar Nygård

Utdeling av NHO Logistikk og Transports pris Unge Talenter

10.00

Konferansier for dagen Gitte Christensen introduserer seg selv og dagens tema

10.10

Historien om hvordan Ukraina Posts omstilte seg i møte med krigen,  Julia Pavlenko Director of International Operations at Ukrposhta

10.45

Kaffepause i utstillerområdet

11.05

Beredskap for en usikker politisk situasjon

Hvordan påvirker situasjonen transport og logistikk? Ved Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport

Samarbeid for sikkerhet, totalforsvar, hvilken rolle har bransjen? Panelsamtale

11.45

Beredskap for klima og naturkatastrofer

Hvordan vil klima og naturkatastrofer påvirke bransjen?

Hva kan vi gjøre for å være beredt og hvilken rolle har bransjen når krisen inntreffer? Panelsamtale

12.35

Lunsj

13.25

Datasikkerhet – er du beredt? Hvor stor er faren, hva kan konsekvensene være, og hvordan kan man konkret forberede seg? Panelsamtale

14.10

Interaktiv cyberberedskapsøvelse. Kjenn på kroppen hvordan det er å stå midt i et dataangrep, og lær hva din bedrift må ha på plass før uhellet er ute. 

15.10

Kaffepause i utstillerområdet

15.30

Debatten. Her blir det engasjement, temperatur og gode diskusjoner relevant for dagens tema

16.15

Toppledertreff fra scenen – bli kjent med sjefene i bransjen på en gøy og annerledes måte

16.45

Avslutning i utstillerområdet med vorspielstemning

Program dag 2 | Parallelle sesjoner

Samferdsel | Innovasjon og Bærekraft | Rekruttering og Omdømme

 

Samferdsel

Innovasjon og Bærekraft

Rekruttering og omdømme

       

09.00-09.40

Norsk Samferdsel: Status, Utfordringer og Veien Videre

Hvordan EUs Transportpolitikk og Den Nye Nasjonale Transportplanen former fremtiden

Fremtidens luftfart når AI tar av

AI-prosjektene som skal modernisere Avinor og effektivisere luftfarten       

Utfordringene i arbeidsmarkedet

Hvilke utfordringer står bransjen ovenfor når det gjelder å skaffe nok og riktig arbeidskraft i fremtiden, og hvordan vi må både sørge for å inkludere flere og hindre frafall fra arbeidslivet, for å få kabalen til å gå opp.

PAUSE

     

10.00-10.40

Fremtidens mobilitet for Norge

Hvordan kan teknologiske endringer og innovasjon kan øke næringslivets verdiskaping og løse fremtidens økte mobilitetsbehov mer ressurseffektivt?

Innovasjon innen Sjø og Havn

Hva er status på innovasjon innen maritim sektor, og hvordan kan ny teknologi standardisere, automatisere og effektivisere sektoren? Kan teknologien bidra til realiseringen av det grønne skiftet?

Kompetansegapet i bransjen

Hvilken kunnskap trenger bransjen, og hvordan kan vi sikre at vi skaffer oss riktig kompetanse for fremtiden?                                                    

PAUSE

     

11.00-11.40

Multimodal transport – og behovet for flere energibærere

Den nye Bodøterminalen blir et nav i en nasjonal, multimodal og grønn godskorridor, men skal vi komme helt i mål med det grønne skiftet betyr dette massivt behov for mer fornybar kraft og nett.         

Teknologisk innovasjon og KI innen i transport og logistikk

Kommer pizzaen til å bli levert med drone, vil roboter ta over for lagermedarbeidere, og hva kan egentlig KI hjelpe til med? Vi har samlet innovatører til å gi et lite innblikk i løsningene som allerede finnes, og en juridisk AI ekspert til å gi sitt syn på mulighetene som ligger foran oss.

HMS for alle

Hvordan sikrer man et trygt og sikkert arbeidsliv med ansatte som av ulike grunner har lese- og skriveutfordringer? Og hvorfor er samhold helt essensielt for suksess? At informasjon blir forstått øker effektiviteten, sikrer  kompetansen,  og  forebygger ulykker og prosedyrefeil.

LUNSJ

     

12.30 – 13.10

Effektivisering av tollprosessene

Digitalisering, Digitoll og fremtidens tollverden

Det grønne skiftet - Hvilke virkemidler trengs for å komme i mål?

Grønt landtransportprogram tar debatten mellom politikere,  transportkjøpere, lastebilprodusenter og transportører om hva som stopper oss fra å nå utslippsmålene

Bransjens omdømme:

Hvilket omdømme har logistikk- og transportbransjen i dag, og hvor ønsker vi å være? Hvordan kan bransjen samlet sett kan utvikle seg for å nå det omdømme vi ønsker å ha?

PAUSE

     

13.30-14.10

Samferdsel i sentrum

Utforske løsninger for å møte utfordringene knyttet til bærekraftig varelevering i tett befolkede områder.

 

Kunstig intelligens som verktøy i rekrutteringsprosesser

Fordeler og ulemper ved bruk av KI. Denne hverdagen kommer, hvordan skal vi gå frem?

PAUSE

     

14.30-15.10

Visjonene for Jernbanen

Jernbanen er en del av en bærekraftig fremtid, men utfordringene har stått i kø den siste tiden. Hvordan ser dagens politikere for seg fremtiden til norsk jernbane? Samferdselsdebatt

Innovasjon innen samhandling - veien for fremtidens logistikk

Hvordan kan bransjen samhandle for å morgendagens utfordringer? En nytenkende tilnærming for sømløs samhandling i supply chain management på tvers av aktører, uten å måtte bytte ut eksisterende infrastruktur.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: