NHO Logistikk & Transport

Innhold

Kontakt oss, vi hjelper deg gjerne

Aktuelle nyheter:

 1. Nyhet

  NHO LTs innspill til Nasjonal transportplan 2022-2033

  Arbeidet med neste NTP nærmer seg slutten. Her er NHO LTs innspill til regjeringen.

 2. Nyhet

  Etablering av Grønt landtransportprogram

  NHO er ett steg nærmere etableringen av Grønt landtransportprogram. Programmet er et samarbeid mellom næringslivet og myndighetene og skal bidra til konkrete løsninger for å kutte klimautslippene. Nå har Regjeringen bekreftet at de vil bidra med finansiering.

 3. Nyhet, HMS

  Inkluderende arbeidsliv

  Alle virksomheter er en del av intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2019-2022 (IA-avtalen). Målsettingen i IA-avtalen er å redusere og forebygge sykefravær og frafall fra arbeidslivet.

 4. Nyhet korona

  Pila går i riktig retning for NHO LTs medlemsbedrifter

  NHO har i disse dager gjennomført den 9. korona-relaterte medlemsundersøkelsen. Vi ser at bedriftene tilknyttet NHO LT fortsatt oppgir at de opplever lav etterspørsel og likviditetsproblemer, men tallene går i riktig retning.

 5. Nyhet, HMS

  Covid-19 gir utslag på sykefraværet

  Tallene for sykefravær 1. kvartal 2020 foreligger og vitner om at Covid-19 har vært utslagsgivende for den negative utviklingen i statistikken.

 6. Nyhet

  TØI ønsker innspill fra NHO LT-bedrifter

  TØIs forskningsprosjekt DIGIN ønsker innspill fra ansatte i våre medlemsbedrifter! Prosjektet, som tar for seg digitalisering av varetransporten, er av stor interesse for bransjen vår, vi håper derfor så mange som mulig bidrar ved å svare på en spørreundersøkelse.

 7. Nyhet

  Nettopp i år trenger vi en pris eller to

  At 2020 har vært et "annerledes-år" er det ingen tvil om, og selv med en forsiktig optimisme må vi nok belage oss på en tøff høst også. Dette skal imidlertid ikke stoppe oss fra å løfte frem gode miljøeksempler og talentfulle ansatte.

Din bedrifts interesser står i sentrum for hva vi gjør.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: