NHO Logistikk & Transport

Innhold

"Viktig å være del av et felleskap som bidrar til seriøsitet og godt omdømme " - fra medlemsundersøkelsen 2019

Pexels photo

Siste nyheter

 1. Nyhet, HMS, Arbeidsrett, Næringspolitikk korona

  Skjerpede karatene- og testrutiner

  Flere av våre medlemmer tar kontakt angående nye regler for arbeidsreiser varslet på regjeringens pressekonferansen mandag. Vi har stor forståelse for at regelverket oppleves vanskelig tilgjengelig, og at det rår tvil om hva som gjelder og hvordan dette skal praktiseres.

 2. Nyhet, Tariff

  Streik avverget

  Onsdag 28. oktober, ca. to timer på overtid, kom NHO Logistikk og Transport, Norges Lastebileierforbund, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet til enighet i mekling knyttet til revisjon av Godsoverenskomsten (Overenskomst for transportselskaper i Norge). En rekke NHO LT-bedrifter ville ha blitt berørt dersom det hadde kommet til konflikt.

 3. Nyhet, Næringspolitikk, Miljø og klima, Rammebetingelser, Kompetanse godstransport, godstransport på vei, Mobilitetspakke

  Digital fagdag: Godstransport på vei

  NHO Logistikk og Transport inviterer til fagdag, hvor aktuelle temaer knyttet til godstransport på vei, og lastebildrift settes på dagsorden. Godstransport på vei er et helt sentralt fagområde, uansett om transporten i hovedsak foregår på bane, sjø eller fly. Det starter og slutter nesten alltid med en bil mellom selger og kjøper.

Her finner du retningslinjer for å hindre smitte ved transport av gods.

Retningslinjene retter seg mot både avsendere, sjåfører og mottakere av gods.

Som medlem i NHO LT får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter. Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer. Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.
 
I tillegg tilbyr vi bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: