NHO Logistikk & Transport

Innhold

GRØNT LANDTRANSPORTPROGRAM - bidra til å halvere klimautslippene fra transport innen 2030

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Melissa Walker Horn, unsplash.com

Vil du inviteres til Logistikklunsjen?

Logistikklunsjen er NHO Logistikk og Transport sin digitale møteplattform

- et lunsjavbrekk hver 2. onsdag i måneden med faglig påfyll.

Lønnsoppgjøret 2021

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene.

Smitteverntiltak ved transport av gods

Her finner du retningslinjer for å hindre smitte ved transport av gods.

Retningslinjene retter seg mot både avsendere, sjåfører og mottakere av gods.

Internasjonale organisasjoner

Å jobbe med logistikk er å jobbe internasjonalt.

Derfor er vi medlem av internasjonale organisasjoner som FIATA (verden), CLECAT (Europa) og Nordisk Speditørforbund.

Transportrettslig bistand

Som medlem i NHO LT får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter. Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer. Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.
 
I tillegg tilbyr vi bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: