NHO Logistikk & Transport

Innhold

Hvem blir årets unge talent?

Foto: Silje Vhile Braaten

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev:

Melissa Walker Horn, unsplash.com

Logistikklunsjen er NHO Logistikk og Transport sin digitale møteplattform

- et lunsjavbrekk hver 2. onsdag i måneden med faglig påfyll.

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene.

7. mai er dato for årets Generalforsamling og Faglig forum. Tematikk for årets faglige forum er økonomisk utvikling, korona, samferdselspolitikk og NTP, det grønne skiftet, innovasjon og forretningsutvikling.

Her finner du retningslinjer for å hindre smitte ved transport av gods.

Retningslinjene retter seg mot både avsendere, sjåfører og mottakere av gods.

Spørsmål om tilgang til årsoppgaveinnlevering og innlogging på arbinn?

 - kontakt Medlemssenteret på e-post medlem@nho.no eller chat på Arbinn.

Som medlem i NHO LT får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter. Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer. Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.
 
I tillegg tilbyr vi bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: