Logistikklunsjen februar

  • 9. feb 2022Kl. 11.00–11.30
  • Teams

- et digitalt lunsjavbrekk med faglig påfyll

Tema:

Selvstendig oppdragstaker eller ansatt?

Arbeidslivets rammebetingelser er i endring. Det siste året har det blitt mye fokus på hvor grensen går mellom hvem som er å anse som selvstendige oppdragstakere og hvem som kan ha krav på fast ansettelse i bedriften. Gjennom Borgarting lagmannsretts dom i den såkalte Stendi-dommen, har det blitt presisert hvor grensene går. Gjennom innstillingen fra det offentlig oppnevnte "Fougner-utvalget" har det kommet forslag om å skjerpe kravene for at man skal kunne være en selvstendig oppdragstaker. Transportbransjen er blant de bransjene hvor både Stendi-dommen og Fougner-utvalgets innstilling kan få konsekvenser.


NHO LTs advokat Thor Chr. Hansteen redegjør for problemstillingen.

 

Foto: Melissa Walker Horn

Logistikklunsjen - for medlemmer

Logistikklunsjen er NHO Logistikk og Transport sin digitale møteplass for medlemmer - et lunsjavbrekk hver 2. onsdag i måneden med faglig påfyll.

Innkalling til møtene kommer i outlook med lenke til teams og sendes de som har meldt sin interesse til å delta på disse møtene.

Program settes kort tid før møtet og det går ikke ut noen formell invitasjon, annet enn en innkalling.

Tematikk vil være relevant informasjon og orinetringer knyttet til arbeidsliv, toll, HMS, kompetanse, næringspolitikk og rammebetingelser.

Ønsker du å motta innkalling, registrer deg i lenken nedenfor.

Det er ikke ingen møteplikt og arrangementet er gratis.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: