Lønn og tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

NHO/Ane Bjerkvik.

Lønnsoppgjøret 2023

Lønnsoppgjøret 2023 er et mellomoppgjør, og det forhandles bare om lønnsregulering.

Torsdag 20. april ble det enighet i årets lønnsoppgjør mellom NHO og LO.

- Det er bra for bedriftene at vi endelig har en løsning med LO. En unødvendig streik er over, og vi har avverget ytterligere konsekvenser for både bedriftene, arbeidsplassene og samfunnet. Nå kan vi legge fram en løsning som i sum er akseptabel, sier administrerende direktør Ole Erik Almlid i NHO.

Tariffavtaleweb

Her finner du tariffavtaler som NHO er part i.

Foto: unsplash.com

Solidaritet under streik - etiske retningslinjer

I styremøte 1. februar 2012 vedtok NHO LT retningslinjer for lojalitet i forbindelse med konflikt. Følgende tekst ble tatt inn i NHO LTs vedtekter (Lojalitetsbestemmelse / §15)

"Hvis en eller flere av NHO LTs medlemsbedrifter er rammet av en streik, må NHO LTs øvrige medlemmer vise solidaritet.

Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få NHO LTs tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Siste nytt om lønn og tariff
  1. Tariffinformasjon – nr.4 / 21.4.2023

    NHO Logistikk og Transport har i dag sendt ut tariffinformasjon med en kort orientering om resultatet for vår bransje av enigheten i gårsdagens løsning på streiken i årets mellomoppgjør mellom LO og NHO samt mellom YS og NHO.

  2. Streiken er over. Medlemswebinar klokken 20.00

    LO og NHO har kommet til enighet i lønnsoppgjøret og streiken er nå over. I kveld klokken 20.00 holder NHO et medlemswebinar for å gi deg informasjon om løsningen, som ble fremforhandlet i direkte dialog mellom LO og NHO gjennom det siste døgnet.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: