Lønn og tariff

NHO Logistikk og transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen.

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et forbundsvist oppgjør

Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler først, og resultatet på Industrioverenskomsten vil legge rammen for resten av oppgjøret. Kravoverlevering er 18. mars.

Kontaktperson hos NHO LT om lønn og tariff er advokat Thor Chr. Hansteen

Foto: unsplash.com

Solidaritet under streik - etiske retningslinjer

I styremøte 1. februar 2012 vedtok NHO LT retningslinjer for lojalitet i forbindelse med konflikt. Følgende tekst ble tatt inn i NHO LTs vedtekter (Lojalitetsbestemmelse / §15)

"Hvis en eller flere av NHO LTs medlemsbedrifter er rammet av en streik, må NHO LTs øvrige medlemmer vise solidaritet.

Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få NHO LTs tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Siste nytt om lønn og tariff
  1. Tariffinformasjon nr. 3, 2024 er publisert

    NHO LTs tariffinformasjon nr. 3 er nå publisert med orientering den enighet som er oppnådd mellom Norsk Industri og Fellesforbundet i årets frontfagsoppgjør. Her finner du tariffinformasjon, samt møtebok og forslag.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: