Tall, rapporter og fakta

Få med deg den siste utviklingen for fraktsegmentet. Denne siden oppdateres med ny data og analyse hvert kvartal. Du finner også nøkkeltall for din egen bransje og næringen som helhet samt ferske tall på internasjonal handel. I tillegg finner du flere rapporter utarbeidet av oss, som gir et dypere kunnskapsgrunnlag innen ulike tema.

Bransjens verdiskaping

Verdiskaping er et mål på hva en næring skaper i samfunnsøkonomisk forstand, og dermed et mål på betydningen for norsk økonomi og et godt mål på størrelsen. Det er flere måter å estimere denne størrelsen, f.eks. som følger: Omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester.
Gitt denne definisjonen passerte logistikk- og transportbransjen 50 milliarder kroner i verdiskaping i 2021.
Fra 2010 har bransjen vokst med 15 milliarder kroner i verdiskaping. 

Godstransport har hatt en stor vekst, fra 17 til 27 milliarder kroner, og står for 10 av 15 milliarder kroner. Varebil/post/bud segmentet står på stedet hvil, og har
målt i verdiskaping ikke hatt noen utvikling overhode. Midt imellom finner vi logistikksegmentet som har økt sin verdiskaping med 5 milliarder kroner fra 8 til 13 milliarder kroner

Siste nytt om tall og fakta
  1. NHOs medlemsundersøkelse:

    NHOs medlemsundersøkelse i mai viser noe bedret markedsituasjon blant medlemsbedriftene sammenlignet med april. Markedsutsiktene for de neste seks måneder er også bedret. Les mer på nho.no

  2. Økonomisk overblikk

    Mandag 11. mars la NHO frem Økonomisk overblikk for første kvartal. NHO venter en vekst i fastlandsøkonomien på 0,9 prosent i år. Etter et fjorår preget av stagnasjon både i Norge og hos mange av våre handelspartnere, er det utsikter til litt vekst i år, men svakere enn det som skal til for å ta unna veksten i arbeidstilbudet, slik at ledigheten vil øke, sier NHOs sjeføkonom, Øystein Dørum. Les mer på nho.no

  3. Fraktstatistikken Q3-2023 er klar

    Q3 - 2023 viser som forventet en svak utvikling i antall sendinger for pakker, stykkgods og partifrakt. Kun pakker kan vise til en kvartalsvis vekst i tonnasje. Tallene fra hele 2024 indikerer et trendskifte i retning av fallende volumer for forbrukere og næringsliv, som følge av økt inflasjon, økte priser og høyere rentenivå. Det forventes at Q4 vil følge denne trenden, sammenlignet med tidligere år, både for sendinger og tonnasje.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: