Tall og fakta

Få med deg den siste utviklingen for fraktsegmentet. Denne siden oppdateres med ny data og analyse hvert kvartal. Du finner også nøkkeltall for din egen bransje og næringen som helhet samt ferske tall på internasjonal handel.

Bransjens verdiskaping

Verdiskaping er et mål på hva en næring skaper i samfunnsøkonomisk forstand, og dermed et mål på betydningen for norsk økonomi og et godt mål på størrelsen. Det er flere måter å estimere denne størrelsen, f.eks. som følger: Omsetning fratrukket kjøp av varer og tjenester.
Gitt denne definisjonen passerte logistikk- og transportbransjen 50 milliarder kroner i verdiskaping i 2021.
Fra 2010 har bransjen vokst med 15 milliarder kroner i verdiskaping. 

Godstransport har hatt en stor vekst, fra 17 til 27 milliarder kroner, og står for 10 av 15 milliarder kroner. Varebil/post/bud segmentet står på stedet hvil, og har
målt i verdiskaping ikke hatt noen utvikling overhode. Midt imellom finner vi logistikksegmentet som har økt sin verdiskaping med 5 milliarder kroner fra 8 til 13 milliarder kroner

Samfunnsnytte av logistikk- og transportbransjen

Rapport 2/2022

Verdiskaping, sysselsetting, transportarbeid og påvirkning på klima og trafikksikkerhet

Logistikk og transportbransjens samlede verdiskaping passerte 50 milliarder kroner i 2021. Det er
godstransport som er det største segmentet, med rundt 27 milliarder kroner av totalen. Dette
inkluderer ikke utenriks godstransport på sjø. Resten fordeler seg på logistikk
med 12,6 milliarder kroner og post- og budtjenester med 10,4 milliarder kroner.

Oslo, oktober 2022

Siste nytt om tall og fakta
  1. Sykefravær 2. kvartal 2023

    For 2. kvartal 2023 var nivået på det totale sykefrafraværet for hele NHO-området på 5,4 prosent. Dette gir en oppgang på 2,8 prosent fra tilsvarende kvartal året før.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: