Ansatte

Velg avdeling

7 ansatte

Avdelinger
Ansatte
7 ansatte funnet med valgt filtrering.

Are Kjensli

Administrerende direktør

Jobber med: Adm. direktør, Forhandlingsleder, Næringspolitikk

Ole Andreas Hagen

Direktør næringspolitikk

Thor Chr. Hansteen

Advokat

Jobber med: Arbeidsrett, Tariffspørsmål, Nedbemanning, Kjøre- og hviletid, Medlemsrekruttering

Camilla Raastad

Advokat

Jobber med: Transportrett, Spedisjonsrett, Forretningsjuridiske spørsmål, Toll

Silje Vhile Braaten

Kommunikasjonssjef / HMS-rådgiver

Jobber med: Kommunikasjon, Næringspolitikk, Region Øst, Norske Flyspeditørers Forening, NHO LT Regionapparat, HMS

Claus Haals

Leder kompetanseavdelingen

Jobber med: Speditørskolen,Tollbehandling, Ledelse/generelt,Trainee-program, Nettbaserte kurs

Hilde Mannsåker

Koordinator kompetanseavdelingen

Jobber med: Speditørskolen, Tollbehandling, Ledelse/generelt, Trainee-program, Nettbaserte kurs

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: