Om NHO Logistikk og Transport

NHO Logistikk og Transport er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for virksomheter innenfor transport, logistikk, spedisjon, lager og terminaldrift for bil-, sjø-, bane- og flyfrakt i Norge. Vi har i dag i underkant av 450 medlemsbedrifter (hovedenheter og avdelinger) og  våre  medlemsbedrifter sysselsetter omlag 10.000 personer. I tillegg sysselsettes omtrent like mange sjåfører hos underleverandører

NHO Logistikk og Transport har 7 ansatte og er en del av NHO-fellesskapet. Vi samarbeider tett med NHO og de øvrige landsforeningene, i tillegg til at vi har god dialog med myndigheter og andre relevante aktører.  NHO Logistikk og Transport har foruten et styre, flere rådgivende utvalg som tariffutvalg, forhandlingsutvalg, næringspolitisk utvalg m.fl.

NHO Logistikk og Transport har  8 selvstendige regionforeninger. Regionforeningene er viktige grener av hovedforeningen fordi de er tettere på de lokale sakene.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: