Foto: Nadia Frantsen/Ontime Logistics

Arbeidsliv og HMS

NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje. Et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid vil gi bedriften gevinst i form av glade ansatte, et godt omdømme og ikke minst vil man se lønnsomhet på bunnlinja.

HMS og arbeidsliv i vår bransje

Begrepet helse, miljø og sikkerhet i våre medlemsbedrifter er omfattende og omhandler hele spekteret; fra klima og innemiljø i kontorlokalene, til sikkerhet på terminal og lager. De mest utfordrende situasjonene oppstår gjerne under lasting/lossing. Risikofaktorene er mange, som arbeid i høyden, tunge kjøretøy, tung og uhåndterlig last, farlig gods og fallende gjenstander.

Noen av våre medlemsbedrifter er rene speditører, andre har også terminaler og noen har i tillegg egne biler. Medlemsbedriftene har alt fra 2 til flere tusen ansatte. Det sier seg selv at behovene er svært ulike.

Vi rådgir våre bedrifter fortløpende ved henvendelser. Vi bidrar inn i ulike prosjekter og tar gjerne med representanter fra medlemsbedriftene inn i disse. Vi arrangerer HMS-møter sammen med NHO-felleskapet og er fagredaktører på arbinn.no.

Som endel av NHO-felleskapet tilbyr vi både håndbøker og kurs til medlemspris.

Det lønner seg å prioritere helse, miljø og sikkerhet - det kan bli dyrt å la være.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: