Foto: Nadia Frantsen/Ontime Logistics

Arbeidsliv og HMS

NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje. Et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid vil gi bedriften gevinst i form av glade ansatte, et godt omdømme og ikke minst vil man se lønnsomhet på bunnlinja.

HMS og arbeidsliv i vår bransje

Begrepet helse, miljø og sikkerhet i våre medlemsbedrifter er omfattende og omhandler hele spekteret; fra klima og innemiljø i kontorlokalene, til sikkerhet på terminal og lager. De mest utfordrende situasjonene oppstår gjerne under lasting/lossing. Risikofaktorene er mange, som arbeid i høyden, tunge kjøretøy, tung og uhåndterlig last, farlig gods og fallende gjenstander.

Noen av våre medlemsbedrifter er rene speditører, andre har også terminaler og noen har i tillegg egne biler. Medlemsbedriftene har alt fra 2 til flere tusen ansatte. Det sier seg selv at behovene er svært ulike.

Vi rådgir våre bedrifter fortløpende ved henvendelser. Vi bidrar inn i ulike prosjekter og tar gjerne med representanter fra medlemsbedriftene inn i disse. Vi arrangerer HMS-møter sammen med NHO-felleskapet og er fagredaktører på arbinn.no.

Som endel av NHO-felleskapet tilbyr vi både håndbøker og kurs til medlemspris.

Det lønner seg å prioritere helse, miljø og sikkerhet - det kan bli dyrt å la være.

Samuel Zeller.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

Siste nytt om HMS
  1. Nye regler om verneombud og arbeidsmiljøutvalg fra 1.1.2024

    Fra neste år endres krav til verneombud og arbeidsmiljøutvalg. Endringene pålegger bedrifter med minst 5 ansatte å ha verneombud. I dag gjelder dette for bedrifter med 10 eller flere ansatte. I tillegg medfører de nye reglene at bedrifter med minst 30 ansatte er forpliktet til å ha arbeidsmiljøutvalg, i motsetning til dagens krav om 50 ansatte eller flere.

  2. Gratis webinar om oppdateringer i Arbeidsmiljøloven

    Få med deg gratis webinar, den 30. november, om viktige lovendringer i arbeidsmiljøloven som trer i kraft fra 1. januar 2024. Advokatene Eirik Hognestad og Silje Almestrand i NHOs advokattjenester gjennomgår hovedinnholdet i de nye reglene og gir råd om hvordan virksomheten kan innrette seg. Forbeholdt NHOs medlemmer.

  3. Tilsyn i transportbransjen

    Transport og lagring er dessverre fremdeles blant de bransjene med høyest antall arbeidsulykker. Statistikken viser også en økning av virksomheter som bryter arbeidsmiljølovens og allmenngjøringslovens bestemmelser.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: