Foto: Nadia Frantsen/Ontime Logistics

Arbeidsliv og HMS

NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje. Et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid vil gi bedriften gevinst i form av glade ansatte, et godt omdømme og ikke minst vil man se lønnsomhet på bunnlinja.

HMS og arbeidsliv i vår bransje

Begrepet helse, miljø og sikkerhet i våre medlemsbedrifter er omfattende og omhandler hele spekteret; fra klima og innemiljø i kontorlokalene, til sikkerhet på terminal og lager. De mest utfordrende situasjonene oppstår gjerne under lasting/lossing. Risikofaktorene er mange, som arbeid i høyden, tunge kjøretøy, tung og uhåndterlig last, farlig gods og fallende gjenstander.

Noen av våre medlemsbedrifter er rene speditører, andre har også terminaler og noen har i tillegg egne biler. Medlemsbedriftene har alt fra 2 til flere tusen ansatte. Det sier seg selv at behovene er svært ulike.

Vi rådgir våre bedrifter fortløpende ved henvendelser. Vi bidrar inn i ulike prosjekter og tar gjerne med representanter fra medlemsbedriftene inn i disse. Vi arrangerer HMS-møter sammen med NHO-felleskapet og er fagredaktører på arbinn.no.

Som endel av NHO-felleskapet tilbyr vi både håndbøker og kurs til medlemspris.

Det lønner seg å prioritere helse, miljø og sikkerhet - det kan bli dyrt å la være.

Samuel Zeller.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

Siste nytt om HMS
  1. Byggenæringen og transportnæringen mest utsatt

    Arbeidstilsynet har i en pressemelding publisert de foreløpige tallene for arbeidsskadedødsfall for fjoråret. 26 arbeidstakere døde på jobb i 2023. 11 av de 26 som omkom var 55 år eller eldre. Næringene bygge- og anleggsvirksomhet og transport og lagring hadde flest arbeidsskadedødsfall, i begge næringene omkom seks arbeidstakere på jobb.

  2. Ønsker din bedrift å jobbe med mangfoldstiltak?

    Innen 15. februar kan du søke tilskudd til å jobbe med mangfoldstiltak gjennom støtteordningen: Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Ordningen har som formål å stimulere private og offentlige arbeidsgivere til å ha større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan søke.

  3. NHO Logistikk og Transport inviterte til stormøte om sosial bærekraft: fikk lovnader om snarlig høring på løyvekrav

    I NHOs møtesal "Sinnataggen" møttes i går formiddag både myndigheter, næring, partene i arbeidslivet og andre interessenter til en status-oppdatering på hvordan tingenes tilstand er i varebilbransjen. Stemningen var langt fra "sinna", den må vel heller defineres som svært god. Det var stor enighet om hva utfordringene er og hvilke tiltak som antas å fungere. Viktig å poengtere at bransjens rådende aktører høstet ros for at de har iverksatt radikale grep for å komme useriøse aktører til livs.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: