Foto: Nadia Frantsen/Ontime Logistics

Arbeidsliv og HMS

NHO Logistikk og Transport jobber for en seriøs, trygg og sikker bransje. Et gjennomtenkt og systematisk HMS-arbeid vil gi bedriften gevinst i form av glade ansatte, et godt omdømme og ikke minst vil man se lønnsomhet på bunnlinja.

HMS og arbeidsliv i vår bransje

Begrepet helse, miljø og sikkerhet i våre medlemsbedrifter er omfattende og omhandler hele spekteret; fra klima og innemiljø i kontorlokalene, til sikkerhet på terminal og lager. De mest utfordrende situasjonene oppstår gjerne under lasting/lossing. Risikofaktorene er mange, som arbeid i høyden, tunge kjøretøy, tung og uhåndterlig last, farlig gods og fallende gjenstander.

Noen av våre medlemsbedrifter er rene speditører, andre har også terminaler og noen har i tillegg egne biler. Medlemsbedriftene har alt fra 2 til flere tusen ansatte. Det sier seg selv at behovene er svært ulike.

Vi rådgir våre bedrifter fortløpende ved henvendelser. Vi bidrar inn i ulike prosjekter og tar gjerne med representanter fra medlemsbedriftene inn i disse. Vi arrangerer HMS-møter sammen med NHO-felleskapet og er fagredaktører på arbinn.no.

Som endel av NHO-felleskapet tilbyr vi både håndbøker og kurs til medlemspris.

Det lønner seg å prioritere helse, miljø og sikkerhet - det kan bli dyrt å la være.

Samuel Zeller.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

Siste nytt om HMS
  1. FIATA lanserer oppdatert utgave av Dangerous Goods Brochure

    Brosjyren "Introduction to the regulations for the safe handling and transport of dangerous goods (3rd Edition)" er utarbeidet for å sikre at speditørene har kunnskap om sikker transport av farlig gods og er ment som et nyttig verktøy. Les mer på fiata.org.

  2. Når støvet har lagt seg - medlemswebinar om arbeidsulykker

    På verdensdagen for sikkerhet og helse på arbeidsplassen, 28. april, arrangerer arbeidsmiljøforum i NHO et gratis medlemswebinar om arbeidsulykker. Både politi og Arbeidstilsyn er invitert og vil orientere om deres respektive roller når "alarmen går".

  3. Varsel fra IATA: vær oppmerksom på svindelforsøk

    IATA informerer om at det den siste tiden har vært flere svindelforsøk mot vår bransje. Svindel-henvendelsene vil ved første øyekast fremstå som at IATA er avsender. IATA har utarbeidet en nettside om Fraudulent emails & websites. Her finnes blant annet en oversikt over de mest kjente domenene/e-postene som benyttes i useriøse henvendelser.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: