Transportrett / NSAB

NHO Logistikk og Transport besitter unik kompetanse på transportrettslige spørsmål.

Transportrettslig bistand

Som medlem i NHO Logistikk og Transport får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter og gir bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Vi tilbyr kurs for medlemsbedrifter og deres kunder i Incoterms 2020 og i NSAB 2015. Andre juridiske temaer kan vurderes på forespørsel.

Vi tilbyr prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene og følger klienten hele veien.

Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer.

Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.

NSAB

- et "agreed document" som regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver.

NSAB  (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser) er fremforhandlet mellom  Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre. 

NSAB foreligger på norsk og engelsk og det finnes også utgaver for "flytting" og "lager".

Siste nytt om transportrett
  1. 2024 starter kvinnesterkt

    I løpet av årets to første måneder er tre nye ansikt på plass i NHO LTs administrasjon, og alle tre er kvinner. Som første nye kvinne inn i NHO-huset i 2024 kom avdelingsleder for kurs og kompetanse, Birgitte Landsvik. Etter bare et par uker var også Kjersti Hagen Shetelig på plass, daglig leder for Transport & Logistikk-konferansen. Siste kvinne ut, i denne omgang, er Maria Lisiecka.

  2. Er det rettslig grunnlag for varsle om tvangsmulkt i postlov-saken?

    Vi har tidligere orientert om at Nkom har varslet medlemsbedrifter om vedtak om tvangsmulkt ved manglende registrering som posttilbyder. Vi har nå innhentet ekstern advokatbistand med sterk forvaltningsrettslig kompetanse som har vurdert det rettslige grunnlaget for Nkoms varsel om tvangsmulkt i tilfelle bedriftene ikke registrerer seg som posttilbydere innen fastsatt frist.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: