Transportrett / NSAB

NHO Logistikk og Transport besitter unik kompetanse på transportrettslige spørsmål.

Våre tjenester
Bistand og rådgivning

NHO Logistikk og Transport har et dyktig juridisk team som står klare til å bistå deg når utfordringer eller spørsmål oppstår. Som medlem har du anledning til å kontakte våre advokater for å få vurdert saken din. En slik samtale kan ofte løse saken eller bringe den i en avsluttende fase. NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter. Vi gir bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett, konkursrett tvangsrett, toll- og avgiftsrett samt prosessrett.

Kurs

NHO Logistikk og Transport tilbyr kurs for medlemsbedrifter og deres kunder i Incoterms 2020 og NSAB, samt innenfor andre relevante temaer som: avtaletolkning, forsinkelse, foreldelse, reklamasjonsfrister ol. Ofte holder vi kurs for medlemsbedrifter i NHO Logistikk og Transport og deres kunder. Dette kan være med på å unngå senere misforståelser. Vi skreddersyr kursene etter den enkelte medlemsbedrifts behov. Eksempelvis benyttes også våre kurs som et tiltak for kompetanseheving i en bedrift.

Ta kontakt med oss for å høre hva vi kan tilby dere.


Prosesshjelp i rettssaker

NHO Logistikk og Transport tilbyr rettergangsbistand, altså rådgiving og hjelp til å føre saker for tvisteløsningsorganer, som domstolen. Vi følger sakene helt til siste instans. Videre kan vi etter avtale benyttes som "husadvokat" for en bedrift, ta kontakt for nærmere informasjon.

Samfunn- og miljøansvar

Det stilles stadig større krav til bedrifter om bevisstgjøring, rapportering og kommunikasjon av samfunns- og miljøansvar. Åpenhetsloven har trådt i kraft, taksonomien gjelder for store bedrifter, og snart trer EU-lovgiving i kraft vedrørende ansvarlig næringsliv.
Våre advokater bistår deg med å undersøke om din bedrift har oppfylt alle redegjørelse- og/eller rapporteringskrav, vi hjelper med å utforme rutiner og kontrollsjekker for bedriften samt bistand ved myndighetskontakt.

NSAB

- et "agreed document" som regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver.

NSAB  (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser) er fremforhandlet mellom  Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre. 

NSAB foreligger på norsk og engelsk og det finnes også utgaver for "flytting" og "lager".

Siste nytt om transportrett
  1. En 14. sanksjonspakke på trappene

    EU jobber i disse dager med å få på plass den 14. sanksjonspakken, fortrinnsvis innen utgangen av juni. I så fall kan den bli innført i Norge i løpet av august. Detaljene er foreløpig ikke offentliggjort, men noen klare linjer for hva pakken skal inneholde, foreligger allerede.

  2. Forslag om løyvekrav for varebiler

    I dag kom pressemeldingen vi har ventet på: Regjeringen følger opp handlingsplanen mot sosial dumping i transportsektoren og foreslår nå løyvekrav for godstransport med varebiler fra 2,5 til 3,5 tonn. -Vi har lenge etterlyst konkurranse på like vilkår for varebilsegmentet, sier næringspolitisk direktør, Ole A. Hagen

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: