Transportrett / NSAB

NHO Logistikk og Transport besitter unik kompetanse på transportrettslige spørsmål.

Transportrettslig bistand

Som medlem i NHO Logistikk og Transport får du en gratis samtale om saken før du bestemmer deg for om vår advokat skal fortsette. Ofte kan en slik samtale løse saken.

NHO Logistikk og Transport har unik kompetanse på transportrett, toll, avgifter og gir bistand innenfor transportlover, transportkonvensjoner, Incoterms, NSAB, kontraktsrett, kjøpsrett, panterett, selskapsrett, konkurranserett og konkursrett.

Vi tilbyr kurs for medlemsbedrifter og deres kunder i Incoterms 2020 og i NSAB 2015. Andre juridiske temaer kan vurderes på forespørsel.

Vi tilbyr prosesshjelp i saker som bringes inn for domstolene og følger klienten hele veien.

Vi tar enkeltsaker på vegne av våre medlemmer.

Vi kan også opprette egen avtale som husadvokat.

NSAB

- et "agreed document" som regulerer forholdet mellom speditøren og hans oppdragsgiver.

NSAB  (Nordisk Speditørforbunds Alminnelige Bestemmelser) er fremforhandlet mellom  Nordisk Speditørforbund på den ene siden og de nordiske transportorganisasjonene på den andre. 

NSAB foreligger på norsk og engelsk og det finnes også utgaver for "flytting" og "lager".

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: