Toll og avgifter

Digitaliseringen innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser.

Toll og vår bransje

Tolletaten er i endring. Flere endringer er allerede innført og flere står på trappende de kommende årene.

Som en viktig premissgiver for vår bransje er det avgjørende at vi har et godt og tett samarbeid med toll-myndighetene. Gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og  innspill til prosessene er nødvendig for å sikre en effektiv vareflyt.

Vi samarbeider tett med tolletaten og vi samarbeider tett med våre medlemmers tollavdelinger. Vi deltar, sammen med representanter fra medlemsbedriftene, i tolletatens ressursgruppe. Vi arrangerer egne fagmøter for våre medlemsbedrifter med tollrelaterte tema.

Vi jobber også med en sertifiseringordning for tollmedarbeidere.

De store sakene den siste tiden har vært avvikling av direktekjøringsordningen, digital melde- og opplysningsplikt og forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2).

Har du lyst på besøk av vår toll-ekspert?

Martin Berntzen Often er jurist i NHO Logistikk og Transport og opptar seg i all hovedsak av tollrelaterte spørsmål. Han har siden ansettelsen våren 2022 besøkt medlemsbedrifter over hele landet og han kommer gjerne på bedriftsbesøk til din bedrift også.

Martin kan holde innlegg for større grupper, på regionale møter og/eller rett og slett komme på besøk for en enkel toll-prat.

Martin har bakgrunn fra skatteetaten, tolletaten og Universitetet i Oslo.

Kontaktinfo til Martin finner du nederst på denne siden.

Siste nytt om toll og avgifter

  1. Varebeskrivelse med tollklarering utsatt til 21 januar 2025

    Flere av medlemmene har de siste dagene varslet at krav om varebeskrivelse med tolltariffnummer skaper store problemer for forsendelser med tog fra Oslo via Sverige til Narvik og norske kunder. – Vi kunne i verste fall risikere at gods fra Oslo til Narvik ble flyttet over til lastebil, sier Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport.

Kontakt

Kommende arrangement

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: