Toll og avgifter

Digitaliseringen innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser.

Toll og vår bransje

Tolletaten er i endring. Flere endringer er allerede innført og flere står på trappende de kommende årene.

Som en viktig premissgiver for vår bransje er det avgjørende at vi har et godt og tett samarbeid med toll-myndighetene. Gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og  innspill til prosessene er nødvendig for å sikre en effektiv vareflyt.

Vi samarbeider tett med tolletaten og vi samarbeider tett med våre medlemmers tollavdelinger. Vi deltar, sammen med representanter fra medlemsbedriftene, i tolletatens ressursgruppe. Vi arrangerer egne fagmøter for våre medlemsbedrifter med tollrelaterte tema.

Vi jobber også med en sertifiseringordning for tollmedarbeidere.

De store sakene den siste tiden har vært avvikling av direktekjøringsordningen, digital melde- og opplysningsplikt og forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2).

Har du lyst på besøk av vår toll-ekspert?

Martin Berntzen Often er jurist i NHO Logistikk og Transport og opptar seg i all hovedsak av tollrelaterte spørsmål. Han har siden ansettelsen våren 2022 besøkt medlemsbedrifter over hele landet og han kommer gjerne på bedriftsbesøk til din bedrift også.

Martin kan holde innlegg for større grupper, på regionale møter og/eller rett og slett komme på besøk for en enkel toll-prat.

Martin har bakgrunn fra skatteetaten, tolletaten og Universitetet i Oslo.

Kontaktinfo til Martin finner du nederst på denne siden.

Siste nytt om toll og avgifter

  1. ICS2 – Tolletatens svar på noen konkrete spørsmål

    ICS2 gjelder nå for alle varer fra tredjeland, som innføres via fly. Fra neste mars vil det gjelde tilsvarende for alle andre transportformer. Nå som systemet er delvis implementert, har vi i større grad fått svar på praktiske spørsmål og utfordringer. Her  følger Tolletatens svar på noen konkrete spørsmål om ICS2 som ble stilt under interessegruppe Toll den 1. mars.

  2. Et eksempel på godt samarbeid

    I går kom meldingen vi har ventet på. Revidert tidsplan for avvikling av direktekjøringsordningen er vedtatt: Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen i mars 2025. - Denne prosessen er et eksempel på hvor nyttig et godt samarbeid på tvers kan være, sier jurist Martin Berntzen Often.

  3. Direktekjøringsordningen avvikles i mars 2025

    Nå kom meldingen vi har ventet på. Revidert tidsplan for avvikling av direktekjøringsordningen er vedtatt: Tolletaten avvikler direktekjøringsordningen i mars 2025, og samtidig innføres digital melde- og opplysningsplikt.

Kontakt

Kommende arrangement

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: