Toll og avgifter

Digitoll og andre nye løsninger innebærer at Tolletaten og næringslivet må samhandle på nye måter. Dette innebærer store endringer både for Tolletaten og næringslivet gjennom omstilling og tilpasning i både systemer og arbeidsprosesser.

Toll og vår bransje

Tolletaten er i endring. Flere endringer er allerede innført og flere står på trappende de kommende årene.

Som en viktig premissgiver for vår bransje er det avgjørende at vi har et godt og tett samarbeid med toll-myndighetene. Gjensidig informasjon, erfaringsutveksling og  innspill til prosessene er nødvendig for å sikre en effektiv vareflyt.

Vi samarbeider tett med tolletaten og vi samarbeider tett med våre medlemmers tollavdelinger. Vi deltar, sammen med representanter fra medlemsbedriftene, i tolletatens ressursgruppe. Vi arrangerer egne fagmøter for våre medlemsbedrifter med tollrelaterte tema.

Vi jobber også med en sertifiseringordning for tollmedarbeidere.

De store sakene den siste tiden har vært avvikling av direktekjøringsordningen, digital melde- og opplysningsplikt og forhåndsvarsling fra tredjeland (ICS2).

Har du lyst på besøk av vår toll-ekspert?

Martin Berntzen Often er jurist i NHO Logistikk og Transport og opptar seg i all hovedsak av tollrelaterte spørsmål. Han har siden ansettelsen våren 2022 besøkt medlemsbedrifter over hele landet og han kommer gjerne på bedriftsbesøk til din bedrift også.

Martin kan holde innlegg for større grupper, på regionale møter og/eller rett og slett komme på besøk for en enkel toll-prat.

Martin har bakgrunn fra skatteetaten, tolletaten og Universitetet i Oslo.

Kontaktinfo til Martin finner du nederst på denne siden.

Siste nytt om toll og avgifter

  1. En 14. sanksjonspakke på trappene

    EU jobber i disse dager med å få på plass den 14. sanksjonspakken, fortrinnsvis innen utgangen av juni. I så fall kan den bli innført i Norge i løpet av august. Detaljene er foreløpig ikke offentliggjort, men noen klare linjer for hva pakken skal inneholde, foreligger allerede.

  2. ICS2 og lansering 3. juni

    ICS2 fase 3 iverksettes den 3. juni 2024 for sjøtransport. Dette er noe alle aktører må være forberedt på. Det er mulig å få innvilget en overgangsperiode, men dette må søkes om innen den 21.05.2024.

  3. Toll-Tour'en 2024 er i gang!

    I dag var det kickstart på årets mest særegne, og mulig mest populære, roadshow. Godt over 120 deltakere inntok møterom Gustav Vigeland i Næringslivets Hus i dag morges for å delta på åpningen av toll-turneen hvor overgangen til digitoll står i fokus.

Kontakt

Kommende arrangement

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: