Foto: Foto: Alexander Naglestad, unsplash.com

Regionforeningene

NHO Logistikk og Transport har 7 regionforeninger som er geografisk fordelt rundt i landet. I tillegg regnes Norske Flyspeditørers Forening som en regionforening, og denne er landsdekkende.

Hva er en regionforening

Et medlem av NHO Logistikk og Transport har obligatorisk medlemsskap i den/de regionforening/er som dekker det fylket hvor bedriftens avdeling/er ligger. Om man heller ønsker å tilhøre Norske Flyspeditørers Forening er dette valgfritt.

Hver regionforening er selvstendig med eget styre, egne årsmøter, egne arrangement og egen medlemskontingent. Medlemskontingenten kommer i tillegg til kontingenten fra NHO/NHO LT.

Noen Regionforeninger leier sekretariatstjenester eksternt, mens andre drifter foreningen via eget styret.

Regionforeningene er viktige grener av hovedforeningen og vi samarbeider tett. Regionforeningene er tettere på lokale utfordringer, løsninger og medlemmer.

Oversikt kontingent til regionene

 • Region AGDER:
  Aust-Agder og Vest-Agder
  Innmeldingskontingent: kr 4.000,-
  Årskontingent: kr 3.125,-
 • Region MIDT-NORGE:
  Sør-Trønderlag og Nord-Trøndelag 
  Innmeldingskontingent: kr 0,-
  Årskontingent: kr 2.500,-
 • Region MØRE OG ROMSDAL:
  Møre og Romsdal 
  Årskontingent: kr 1.000,-
 • Norske Flyspeditørers Forening
  Landsdekkende
  Årskontingent: kr 8.800,-
 • Region NORD-NORGE
  Nordland, Troms, Finnmark og Svalbard
  Årskontingent:kr 1.200,-
 • Region ROGALAND:
  Rogaland 
  Årskontingent: kr 1.500,-
 • Region VESTLANDET:
  Hordaland
  Årskontingent:
  inntil 10 årsverk kr 3.200,-
  11-20 kr 4.200,-
  21-50 kr 5.300,-
  over 50 kr 6.300,-
 • Region ØST
  Oslo, Viken, Innlandet, Vestfold og Telemark
  Årskontingent:
  Inntil 10 årsverk kr 2.500,-
  11 – 20 kr 5.000,-
  21 – 50 kr 8.000,-
  over 50 kr 9.000,-

Se hva som skjer i våre regioner

Aktuelt om regioner

 1. Årsmøtet 2024

  NHO Logistikk og Transport vil i år gjennomføre Årsmøtet den 18. april i Oslo, nærmere bestemt i NHOs lokaler på Majorstuen. Det vil bli et formelt program, et faglig program og en felles middag som runder av dagen.

 2. NHO LTs medlemsundersøkelse 2023

  Årets medlemsundersøkelse er avsluttet og vi har tatt en titt på resultatene. Oppdatert faglig informasjon, tilgang på juridisk hjelp samt bistand knyttet til arbeidsgiverspørsmål tar som tidligere år pall-plass når det kommer til tjenestene medlemmene er mest fornøyd med.

 3. Langs kysten fra sør til nord

  Nor Lines er en ledende aktør innen distribusjon av stykkgods i hele Norge. Selskapet opererer med unike løsninger der godskapasitet på kystruten brukes til å frakte varer langs kysten av Kristiansand til Kirkenes. NHO LT var på besøk i Trondheim.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: