Arbeidsrett

Som medlem får du fri juridisk rådgivning i lønns- og arbeidsgiverspørsmål samt rimelige advokattjenester.

Arbeidsrettslig bistand

Du kan kontakte våre advokater for eksperthjelp og råd i forbindelse med kollektiv og individuell arbeidsrett; tariffavtalespørsmål, ansettelser, ferie, sykdom, pensjon, permitteringer, permisjoner, oppsigelse/avskjed og arbeidsmiljø.

Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.

Din advokat rett i lomma

Arbinn er arbeidsgivers oppslagsverk.

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. På Arbinn finner du også våre håndbøker. Alt innhold er oppdatert og kvalitetssikret av advokater og fagspesialister i NHO-fellesskapet.

Siste nytt om arbeidsrett
  1. Nye innleieregler trer i kraft 1. april

    Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i reglene om innleie fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april 2023, men med en overgangsperiode på tre måneder for inngåtte avtaler. Her gir vi en kort oversikt over de nye reglene og hvilke konsekvenser de får for virksomhetene.

  2. Innleie av arbeidskraft

    Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april.

  3. "Stinn brakke" på årets første logistikklunsj

    Stortinget har vedtatt betydelige innstramminger i adgangen til innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak. De nye reglene trer i kraft 1. april. På årets første logistikklunsj var nettopp dette tema. Rekordmange medlemmer spiste digital lunsj med advokat Thor Chr. Hansteen i dag.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: