Arbeidsrett

Som medlem får du fri juridisk rådgivning i lønns- og arbeidsgiverspørsmål samt rimelige advokattjenester.

Arbeidsrettslig bistand

Du kan kontakte våre advokater for eksperthjelp og råd i forbindelse med kollektiv og individuell arbeidsrett; tariffavtalespørsmål, ansettelser, ferie, sykdom, pensjon, permitteringer, permisjoner, oppsigelse/avskjed og arbeidsmiljø.

Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.

Din advokat rett i lomma

Arbinn er arbeidsgivers oppslagsverk.

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. På Arbinn finner du også våre håndbøker. Alt innhold er oppdatert og kvalitetssikret av advokater og fagspesialister i NHO-fellesskapet.

Siste nytt om arbeidsrett
  1. Ønsker din bedrift å jobbe med mangfoldstiltak?

    Innen 15. februar kan du søke tilskudd til å jobbe med mangfoldstiltak gjennom støtteordningen: Tilskudd til økt etnisk mangfold i arbeidslivet. Ordningen har som formål å stimulere private og offentlige arbeidsgivere til å ha større bevissthet om etnisk mangfold som ressurs. Virksomheter i privat og offentlig sektor kan søke.

  2. Nye regler knyttet til lastsikring fra 1. januar 2024

    Fra 1. januar 2024 fikk transportforetak et medansvar for lastsikring. Lovendringen tydeliggjør at transportforetakene også har et ansvar for å sørge for at kjøretøyet er forsvarlig og forskriftsmessig lastet, i tillegg til det ansvaret føreren av kjøretøyet har.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: