Arbeidsrett

Som medlem får du fri juridisk rådgivning i lønns- og arbeidsgiverspørsmål samt rimelige advokattjenester.

Arbeidsrettslig bistand

Du kan kontakte våre advokater for eksperthjelp og råd i forbindelse med kollektiv og individuell arbeidsrett; tariffavtalespørsmål, ansettelser, ferie, sykdom, pensjon, permitteringer, permisjoner, oppsigelse/avskjed og arbeidsmiljø.

Det er ingen begrensninger i antall konsultasjoner.

Din advokat rett i lomma

Arbinn er arbeidsgivers oppslagsverk.

På Arbinn.no får du veiledning i hvordan du følger opp dine ansatte, svar på spørsmål om jus og HMS, kontraktsmaler, tilgang til lærerike webinarer og mye mer. På Arbinn finner du også våre håndbøker. Alt innhold er oppdatert og kvalitetssikret av advokater og fagspesialister i NHO-fellesskapet.

Siste nytt om arbeidsrett
  1. Nå starter kontrollene

    Ett år har gått siden åpenhetsloven trådte i kraft. Første året har Forbrukertilsynet prioritert veiledning, men har også behandlet noen klager. Vi vil fortsette å prioritere arbeidet med veiledning, men etter sommeren starter vi også opp med kontroller, skriver tilsynet på egne nettsider.

  2. Permittering som følge av naturkatastrofe

    NHO Logistikk og Transport har fått henvendelser knyttet til permitteringer som følge av ekstremværet HANS - dels fordi det ikke er mulig å transportere varer som forutsatt, men også fordi det er terminaler hvor arbeid bortfaller når godstransporten stanser opp.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: