Arenaer

Vi arrangerer i snitt 20 fysiske møteplasser for våre medlemmer i løpet av et år. I tillegg inviterer vi til månedlige digitale møter. Vi opplever at medlemmene setter stor pris på disse arenaene, både fordi det er en viktig informasjonskanal, men også fordi det skaper et unikt bransjefellesskap.

Arenaene - foreningens lim

Ca. 400 deltakere deltar på arrangement i regi av NHO Logistikk og Transport og våre regionforeninger i løpet av et år. I tillegg eier vi nordens største transport- og logistikk-konferanse, Transport & Logistikk. Denne i seg selv trekker 800 deltakere.

Vi arrangerer en månedlig digital Logistikklunsj, vi har møter innen ulike segment og tema, vi arrangerer et Årsmøte i tilknytning til vår generalforsamling og vi har flere arbeidsutvalg knyttet til både arenaer og ulike fagfelt. 

NHO Logistikk og Transport har også en egen kompetanseavdeling som drifter bransjerelaterte kurs og vår populære traineeordning. Også NHO arrangerer flere kurs og arrangement som er åpne for våre medlemmer.

Arenaene er svært viktig for våre medlemmer, men vel så viktig for oss. Her møtes vi til erfaringsutveksling og diskusjoner, og vi både gir og får informasjon. Her blir medlemmene kjent med oss, og vi blir kjent med medlemmene. I tillegg vet vi at våre medlemmer liker å snakke med hverandre også. Vinn-vinn!

Kommende arrangement i regi av NHO Logistikk og Transport
Kommende kurs i regi av NHO Logistikk og Transport
  1. Innføring i transport og spedisjon

    Et must for alle nye medarbeidere og andre som ønsker innføring i en allsidig bransje. Dette nettbaserte kurset tar for seg mange temaer og gir grunnleggende kunnskap om bransjens mange arbeidsområder. Kursdeltakeren etablerer nyttig innsikt i hva som skjer rundt import- og eksportforsendelser, herunder viktige beslutninger som bør tas før oppdraget kan iverksettes.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: