Våre priser

NHO Logistikk og Transport deler hvert år ut to priser under Transport & Logistikk; Miljøprisen og Unge talenter.

Miljøprisen

Miljøprisen har som formål  å styrke bevisstheten om miljøarbeidet i vår bransje.
Det kan være å fremme formidling av kunnskap om klimavennlig transport, berømme bedrifter som er spydspisser innenfor miljø eller som stimulerer til kollektiv godstransport.
Det er viktig at miljøprisen understøtter NHO LTs virksomhet og fremmer gode verdier i samfunnet.

Samuel Zeller.

Unge talenter

Har din bedrift en ansatt som utmerker seg? En som brenner for bransjen? Som utviser engasjement og nytenkning? Som i tillegg er kollegial og positiv? Da er dette en gylden anledning til å gi personen en belønning!

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: