NHO Logistikk & Transport

Innhold

Avgiften på biodrivstoff utsettes

Avgiften på biodrivstoff utsettes et halvt år, til 1. juli 2020. Det er fornuftig at avgiften utsettes, men utfordringen er ikke løst for næringstransporten. Hvordan skal vi få mer fornybart drivstoff?

NHO Logistikk og Transport har sammen med Drivkraft Norge og NHO-felleskapet, jobbet for å få utsatt den foreslåtte veibruksavgiften på alt biodrivstoff fra 1. januar 2020. Det er nå klart at avgiften utsettes til 1. juli 2020.

-Vi er glade for utsettelsen, Stortinget har lyttet til bransjens behov for mer tid til å tilpasse seg avgiftsendringen. Vi er imidlertid ikke helt i mål. Nå må vi bruke tiden fram mot sommeren for å finne bedre løsninger for næringstransporten. Biodrivstoff er et viktig tiltak for å redusere klimagassutslippene fra tungtransporten, og vi ønsker en langsiktig plan for bruk av biodrivstoff som sikrer forutsigbarhet for både transprotørene, drivstoffleverandørene og produsentene, sier Are Kjensli, adm. direktør i NHO Logistikk og Transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: