NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs medlemsundersøkelse 2019

Torsdag 21. november sendes NHO LTs medlemsundersøkelse 2019 ut. Vi håper i år på rekord i antall svar.

Medlemsundersøkelsen er viktig for oss som jobber i NHO Logistikk og Transport.

Den gir oss en mulighet til å måle medlemmenes tilfredshet opp mot tidligere år, den viser oss hvilken vei pila går på de ulike fagområdene og gir oss mulighet til å bli bedre i våre prioriteringer.

Vi bryter også ned medlemsundersøkelsen på regionalt nivå, og mange av regionene bruker resulatetene aktivt i sine respektive strategiplaner blant annet.

Vi har i år kortet ned undersøkelsen og det skal ikke ta mer enn noen minutter å svare.

Undersøkelsen sendes til alle kontaktpersoner i våre medlemsbedrifter. Dette for at vi skal få størst mulig datamateriale, og for at vi skal være sikre på at alle som har en eller annen form for kontakt med oss skal få anledning til å svare.

Vi gleder oss til din tilbakemelding.

Undersøkelsen sendes ut: 21. november, med svarfrist: 5. desember

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: