NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO LTs administrasjon 2021

Nyhet

Publisert

Administrasjonen i NHO LT går inn i 2021 med noen endringer, blant annet et "nytt" ansikt.

Kjære medlemmer, godt nyttår!
Vi håper dere har hatt gode juledager.

Ole Andreas Hagen tiltrer som foreningens næringspolitiske direktør 15. januar. Ole har solid erfaring innen bransjen, og er en kapasitet som vi kan utnytte lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 
Les mer her

Silje Vhile Braaten har gått over i en ny stilling som kommunikasjonssjef fra 1. januar.
Silje vil fremdeles inneha ansvaret for daglig drift og oppfølging av Norske Flyspeditørers Forening og Region Øst, samt foreningens HMS-arbeid. Silje har de senere årene jobbet mye med kommunikasjon bl.a. gjennom foreningens digitale kanaler og nyhetsarbeid, og dette arbeidet formaliseres nå gjennom ny stillingstittel. Fagområdet kommunikasjon vil således utgjøre en større del av Siljes arbeidshverdag fremover.

For øvrig består foreningens juridiske avdeling av advokat Thor Chr. Hansteen og advokat Camilla Raastad. Hansteen har arbeidsrett, tariff og medlemshåndtering som sine hovedansvarsområder, mens Raastad ivaretar transport- og spedisjonsrett, foreningsjuridiske spørsmål og toll.

Claus Haals og Hilde Mannsåker drifter foreningens kompetanseavdeling, herunder traineeordning, speditørskole og øvrig kurstilbud.

Vi er alle klare for et nytt år, og gleder oss til å høre fra dere - og forhåpentligvis også treffe dere etter hvert.


Med hilsen Are

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: