Nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge

Nyhet

Publisert

Den 26. november ble det innført nye regler for innreise til Norge - krav om innreiseregistrering før ankomst til Norge.

Regjeringen har i dag innført nye regler for innreise i Norge. Samferdselsdepartementet har orientert NHO Logistikk og Transport om endringene, og de har også bedt om at NHO Logistikk og Transport, og de øvrige organisasjonene i vegtransportnæringen, kommuniserer de nye reglene til våre medlemmer. Dette for å sikre at yrkessjåfører som ankommer Norge er forberedt på kravet om innreiseregistrering.

Samferdselsdepartementet opplyser følgende om de nye reglene: Fra og med i dag, 26. november har regjeringen gjeninført krav om negativ test før innreise og utvide dagens krav om testing og innreiseregistrering ved innreise til Norge.

Personer som gjennomfører ervervsmessig gods- og persontransport mot vederlag, eller som er på vei til eller fra slikt oppdrag, skal unntas fra kravet om gjennomført test før ankomst Norge, jf. covid-19-forskrifteb§ 4a, tredje ledd bokstav k. Yrkessjåfører i grensekryssende ervervsmessig transport etter § 6b femte ledd er også unntatt fra test på grensa ved ankomst Norge, jf. § 4d. fjerde ledd bokstav e.

Det er imidlertid innført et krav om at alle innreisende som hovedregel skal registrere seg i innreiseregistreringssystemet. Denne regelen gjelder også for yrkessjåfører, og gjelder for både norske og utenlandske borgere. Alle innreisende har en plikt til å fremvise slik bekreftelse og eventuelt koronasertifikat til politiet ved kontroll. Innreiseregistreringsskjemaet finnes her: https://reg.entrynorway.no/

Samferdselsdepartementet kan for øvrig opplyse om at søknadsordningen for yrkessjåfører i nasjonal transport som har vært administrert av Sjøfartsdirektoratet er avviklet, da man har åpnet for at alle utlendinger har rett til innreise etter utlendingslovens alminnelige regler.

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: