Innføring i fortolling

Foto: Foto: Samuel Zeller

Er din bedrift "Customs compliant"? 

Norske avgiftsmyndigheter gir på mange måter norske import- og eksportbedrifter mer «frihet» enn hva tilfelle er i mange andre land. Med frihet følger også ansvar, og Tollvesenet har betydelige virkemidler i forhold til å straffe brudd på tollovgivningen. Norske bedrifter som driver grenseoverskridende handel, har derfor stor nytte av å ha tollkompetanse internt i bedriften.

Vi gir deg grunnleggende kunnskap slik at du er i stand til å manøvrere i et stadig mer komplisert avgiftslandskap.

TEMA

  • Fortollingsprosessen
  • toll.no som hjelpemiddel
  • Forhåndsvarsling og AEO (Authorised Economic Operator)
  • Ansvarsforhold Tollvesenet/speditør/importør, herunder Tollvesenets adgang til å ilegge rettsgebyr
  • Dokumenter og krav til faktura
  • Viktigste tollregler/prosedyrer
  • Tollverdibestemmelser
  • Særavgifter pliktige ved innførsel og UTB (utsatt avgiftsbetaling) og restriksjonsbelagte varer
  • Belyse diverse fallgruver

MÅLGRUPPE

Kurset passer alle som ønsker innføring i toll. Ta gjerne med kunden som til daglig jobber med det praktiske i forbindelse med dokumenter til og fra speditører, leverandører, banker og Tollvesenet.

FORKUNNSKAPER

Det er ingen kav til forkunnskaper, men kjennskap til bransjen er en fordel.

VARIGHET

1 dag - bedriftsinternt

PRISER

Ta kontakt for pristilbud.

 

 

_

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: