NHO Logistikk & Transport

Innhold

Miljø

Introduksjon til miljøansvar - hvordan beholde kundene i 2020?

Kurset gir deltakerne grunnleggende, praktisk kunnskap til å kunne starte miljøarbeidet, og teorien er i all hovedsak hentet fra Veikart for næringslivets transporter.

Kurset er en introduksjon til miljøansvar, og gir en generell innføring i klimarelaterte spørsmål relevant for transportsektoren. Ved endt kurs skal man ha et godt underlag for å starte miljøarbeid i egen bedrift.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender seg til daglig leder i mindre bedrifter, mellomledere og personer med miljørolle i bedriften.

TEMA

  • Fremtidens remmevilkår for transportnæringen
  • De viktigste kildene til forurensing i transportsektoren
  • Energibærere og deres potensial
  • Presentasjon av miljøkalkulator og beregning av utslipp fra enkeltsendinger
  • Innsatsfaktorer i et miljøregnskap
  • Hvordan søke om oppstartsmilder fra ENOVA for å starte eget miljøarbeid

Det er foreløpig ikke satt dato for kurs, meld din interesse her så tar vi kontakt med mer informasjon.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: