• Nettkurs
  • Se prismatrise nedenfor:
  • Påmeldingsfrist Løpende

Har bedriften oppdrag som involverer farlig gods? Skap bevissthet og kritisk kompetanse vedrørende ansvarsforhold ved transport av farlig gods.

  Medlemmer     Ikke   medlemmer
Lisens(er) Totalpris Pris pr. bruker    Totalpris Pris pr. bruker
1  kr          1 000  kr          1 000    kr          1 500  kr      1 500
5  kr          4 250  kr             850    kr          6 375  kr      1 275
10  kr          7 000  kr             700    kr        10 500  kr      1 050
25  kr        15 000  kr             600    kr        22 500  kr         900
50  kr        25 000  kr             500    kr        37 500  kr         750

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: