Lønn og tariff

NHO Logistikk og Transport fremforhandler og forvalter en rekke tariffavtaler innenfor logistikk- og transportbransjen, herunder Logistikk,-havn og speditøroverenskomsten, Godsoverenskomsten og LKAB. I avtalene finner man bl.a. vilkår for lønn og arbeidstid for sjåfører, havnearbeid, lager, transport og logistikk.

Lønnsoppgjøret 2024

Lønnsoppgjøret 2024 er et forbundsvist oppgjør

Det betyr at hver landsforening i NHO forhandler med sin motpart på arbeidstakersiden. Norsk Industri og Fellesforbundet forhandler først, og resultatet på Industrioverenskomsten vil legge rammen for resten av oppgjøret. Kravoverlevering er 18. mars.

Kontaktperson hos NHO LT om lønn og tariff er advokat Thor Chr. Hansteen

Foto: unsplash.com

Solidaritet under streik - etiske retningslinjer

I styremøte 1. februar 2012 vedtok NHO LT retningslinjer for lojalitet i forbindelse med konflikt. Følgende tekst ble tatt inn i NHO LTs vedtekter (Lojalitetsbestemmelse / §15)

"Hvis en eller flere av NHO LTs medlemsbedrifter er rammet av en streik, må NHO LTs øvrige medlemmer vise solidaritet.

Ingen medlemsbedrift må mens streiken pågår aktivt søke å inngå et kundeforhold med streikerammede bedrifters kunder, eller på annen måte ytterligere forverre situasjonen for de streikerammede bedriftene. Derimot kan man passivt ta i mot oppdrag mot sedvanlig betaling. Dersom medlemsbedriften før konflikten oppstod beviselig var i forhandlinger med kunden, kan man få NHO LTs tillatelse til å inngå avtale med varighet ut over streiken.

Siste nytt om lønn og tariff
  1. Informasjon om lønnsoppgjøret og oppdaterte lønnssatser

    Rundskriv med informasjon om lønnsoppgjøret for vår bransje, og oppdaterte satser for NHO Logistikk og Transport sine tariffområder er i dag sendt ut til bedriftenes kontaktperson på tariff/lønn. Alle oppgjørene er nå vedtatt i uravstemming, og lokale lønnsforhandlinger kan iverksettes.

  2. Logistikkoverenskomsten vedtatt i uravstemning

    Oppgjøret mellom NHO Logistikk og Transport og Fellesforbundet, og NHO Logistikk og Transport og Yrkestrafikkforbundet forhandlinger om revisjon av Logistikkoverenskomsten er nå vedtatt i uravstemming. All informasjon finnes i tariffinformasjon nr. 7.

  3. Forhandlingsløsning for godsområdet/sjåfører

    NHO Logistikk og Transport, Norges Lastebileier-Forbund, Yrkestrafikkforbundet og Fellesforbundet forhandlet 3. og 4. juni om revisjon av overenskomstene for godsområdet / sjåførområdet. Partene ble enige om en forhandlingsløsning sent 4. juni. Frist for uravstemming er satt til 26. juni 2024.

Kontakt

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: