NHO Logistikk & Transport

Innhold

NHO Logistikk og Transport: Generalforsamling og Faglig forum

 • 7. mai 2021Kl. 09:00

Generalforsamling NHO LT vil avholdes 7. mai. Også i år vil det bli en digital gjennomføring.

Kun registrerte deltakere vil motta lenke til arrangementet.

Etter nøye vurdering har styret i NHO Logistikk og Transport nå besluttet at Generalforsamlingen 2021 skal arrangeres digialt. Årsaken er i år som i fjor situasjonen med Covid-19.

Om du ikke har mottatt sakspapirer og øsnker å få disse tilsendt, ber vi om at du kontakter oss på: firmapost@nholt.no.

 

Faglig forum

I tilknytning til Generalforsamlingen vil vi arrangere et digitalt faglig forum med en varighet på ca. 1,5 timer. Se mer informasjon om Faglig forum nedenfor.

 

Årsmøte i Norske Flyspeditørers Forening

NFF vil arrangere sitt Årsmøte 7 mai, kl. 08.30. Egen invitasjon sendes ut.

Om du ikke har mottatt sakspapirer og ønsker å få disse tilsendt, ber vi om at du kontakter oss på: firmapost@nholt.no.

Faglig forum 2021 - «Transportbransjen post korona Gjenåpningen»

Fredag 7. mai kl. 10:00- 11:45

Tema: Økonomisk utvikling, korona, samferdselspolitikk og NTP, det grønne skiftet, innovasjon og forretningsutvikling
Du møter

Program

Programleder: Ole A. Hagen, Næringspolitisk direktør, NHO Logistikk og Transport

 • Velkommen: Are Kjensli, Adm dir., NHO Logistikk og transport

 • Nasjonal transportplan en god plan for næringslivets transporter: John Ragnar Aarset, Statssekretær, Samferdselsdepartementet

 • Hvorfor er samferdsel så viktig for NHO? Ole Erik Almlid, Adm.dir., NHO

 • Norsk økonomi og næringsliv post korona: Øystein Dørum, Sjeføkonom, NHO

 • Transportbransjen post korona: Knut Eriksmoen, Adm dir Schenker og styreleder i NHO Logistikk og Transport

Samtale : Korona og veien videre
 • Krevende for rederiene, Helge Otto Mathisen, Konserndirektør, ColorLine
 • Store svingninger for Freight Forwarding, Mona Juell, Adm.dir., DHL
 • Flyfrakten klarte seg brukbart, hva nå? Mariann Lohne Simonsen, Airfreight dir., K+N
 • Netthandelsinnovasjon under pandemi, Robin Olsen, Adm.dir PostNord
Det grønne skiftet - hvordan kutte 50 % CO2 innen 2030?
 • Christine Holtan Bøgh, Fagansvarlig transport, Zero
 • Christoffer Sahl, Sekretariatsleder Grønt landtransportprogram, NHO
Forretningsmodell og innovasjon
 • Hvordan redefinere seg selv? Bernt Reitan Jensen, Konsernsjef, Ruter
 • Løft for transportforskningen, nå må næringslivet mobiliseres Mari Sundli Tveit, Adm.dir., Norges forskningsråd
Avslutning
 • Are Kjensli, Adm.dir , NHO Logistikk og Transport

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: