• 15. feb 2024Kl. 10.00–16.00
 • Clarion Hotel The Hub, Oslo
 • Kr. 1050,-
 • Påmeldingsfrist Bindende påmelding. Frist: 8. februar 2024

Årets "Holmen-samling" legges til The Hub i Oslo sentrum. Påmeldingen er åpen.

De siste årene har vi sett en tendens til at mange deltakere takker for seg når det faglige programmet er avsluttet.

Styret i NFF vedtok derfor å gjøre en vri på den tradisjonsrike samlingen på Holmen.
I år flytter vi arrangementet til Oslo sentrum, The Hub, og avslutter kl. 1500 etter det faglig programmet.

Nyttig informasjon, god lunsj og hyggelige bransjefolk er selvsagt inkludert!

 

Program
 • Kjell Ivar Maudal, Kommersiell direktør Widerøe Ground Handling
  Regional flyplass-struktur. Hva er stamrutenettets betydning, og hvilke muligheter ligger der med tanke på utvikling? Og hvordan passer dette sammen med utviklingen av OSL?

 • Berta Matas Güell, Seniorforsker/forretningsutvikler SINTEF Energi
  Luftfarten er helt avhengig av å få til en overgang til en bærekraftig virksomhet for fortsatt å ha eksistensgrunnlag i fremtiden. Avinor, Luftfartstilsynet, Norsk Industri og SINTEF mener at Norge kan ta en lederrolle i dette arbeidet, og har derfor etablert et grønt luftfartsprogram vi har kalt Grønn luftfart. 
  Vi har invitert SINTEF til å snakke om teknologi og innovasjon sett opp mot miljøtiltak i luftfarten. Hva tenker de om utviklingen knyttet til SAF / e-fuels. Og hvilke føringer kan vi forvente fra EU på dette området.

 • Birgitte Landsvik, Avdelingsleder kurs og kompetanse, NHO Logistikk og Transport 
  Vårt kurstilbud har eksistert i mange år. Speditørskolen er over 40 år, og faktisk landets eneste speditør-utdanning. Også traineeordningen, og nå de siste årene toll-skolen, er unike i sitt slag.
  NHO Logistikk og Transport sin kompetanseavdeling har fått ny leder. Hvilke tanker gjør hun seg om hvordan foreningen kan videreutvikle og spisse sitt tilbud slik at det tilfredstiller fremtidens kompetansebehov.

 • Kjersti Hagen Shetelig, Daglig leder Transport & Logistikk konferansen
  NHO LT har nå overtatt Transport & Logistikk-konferansen i sin helhet og har i den anledning ansatt en ny daglig leder.
  Kort presentasjon og planer for årets konferanse.

 • Lars - Arne Bue, Luftfartstilsynet - nytt om regelverk, tilsyn og generell tilstandsrapport
  Transportørgodkjenning, godsflyt, ansvar og securitystatus

 • Are Kjensli, adm. direktør, NHO Logistikk og Transport
  Rekordsvak krone, prisstigning og renter som virkelig svir gjorde siste del av 2023 tungt for mange. Hva er forventningene til 2024? Hva er rikets og bransjens tilstand?

 • Martin Berntzen Often, advokatfullmektig, NHO Logistikk og Transport
  Toll og eksportrestriksjoner

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: