NHO Logistikk & Transport

Innhold

Enighet i mekling for Schenkeroverenskomsten

Foto: Geir Flatekvål, Schenker og Are Kjensli, NHO Logistikk og Transport Credit: Thor Chr. Hansteen, NHO Logistikk og Transport Bildet er fra et tidligere oppgjør i høst.

Meklingen for Schenkeroverenskomsten som var berammet til 17. og 18. oktober, ble avsluttet tidlig fredag kveld etter at partene kom frem til enighet. Det er derfor ikke lenger fare for streik hos Schenker fra 19 september.

Fra tariffinformasjon nr. 6, 18.9.20

Selv om forhandlingene om revisjon av Schenkeroverenskomsten endte med forhandlingsbrudd og gikk til mekling, har partene kommet frem til en fremtidsrettet løsning. NHO LT og Fellesforbundet har blitt enige om at Schenker og de terminalansatte, som hittil har hatt egen overenskomst, skal bli bundet av Speditøroverenskomsten med virkning fra 01.01.2020.
NHO LT er fornøyd med at det ble enighet om en slik overgang, og mener at dette er med på å styrke Speditøroverenskomsten som bransjeavtale.

Partene har blitt enige om en overgangsordning i forbindelse med overføringen til ny overenskomst.
Oppgjøret er i tråd med Speditøroverenskomsten, og følger frontfagsmodellen.

 

Vekterstreiken

803 vektere er i konflikt siden onsdag 16. september etter at Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) valgte å bryte meklingen med NHO Service og Handel. Det er fortsatt omtrent 1000 permitterte vektere i denne bransjen, som er blant de hardest rammet av koronasituasjonen. Norsk Arbeidsmandsforbund har varslet opptrapping av streiken og tar ut ytterligere 389 vektere ansatt i Securitas AS og Avarn Security AS fra onsdag 23. september. Parat har ikke varslet ytterligere opptrapping per i dag, men kan gjøre dette med fire dagers varsel. Da kan også andre bedrifter bli omfattet.
Meklingsinnspurt for buss 19. september
NHO Transport og arbeidstakerorganisasjonene startet i dag mekling vedrørende fornyelse av Bussbransjeavtalen. Fristen for enighet er satt til lørdag 19. september klokken 24.00.

Kommer ikke partene til enighet, vil alle bussjåfører i Oslo og Viken bli tatt ut i streik. Arbeidstakersiden kan trappe opp streikeomfanget ytterligere med fire dagers varsel.

I tiden fremover vil NHO LT informere fortløpende ved behov. Tariffinformasjon per e-post vil bli sendt til de personer som bedriftene har ført opp på NHO LTs elektroniske distribusjonsliste for Tariffinformasjon. Informasjon vil også bli lagt ut på NHO LTs hjemmesider www.nholt.no.

Dersom du har spørsmål kan Thor Chr. Hansteen kontaktes på tlf. 9178 5051, eller per e-post thor.chr.hansteen@nholt.no .

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: