NHO Logistikk & Transport

Innhold

Kompetanseheving innen offentlige anskaffelser med fokus på Forsvaret og Forsvarsbygg

NHO/NHO Arktis v/Advokat Arnhild Dordi Gjønnes er med som fagperson på fagområdet offentlige anskaffelser. Foto: Moment Studio

Prosjekt Leverandørutvikling Forsvaret Porsangmoen inviterer sammen med Forsvarsbygg, NHO/NHO Arktis og Konkurransetilsynet til 4 webinar i uke 48

Hovedtema for webinarene er todelt:

  1. Bli bedre kjent med Forsvarsbygg og hvordan dem gjennomfører sine konkurranser! Fokus på bygg og anlegg, men også relevant for varer og tjenester
  2. Samarbeid mellom leverandører i anbudskonkurranser!

Webinarene henger sammen med hverandre og vi anbefaler at du følger så mange som mulig.

Webinarene avsluttes innen en time.
OBS!  Det ikke vil bli gjort opptak av disse webinarene.
Påmelding er åpen frem til klokken 20:00 dagen før webinaret.

Bakgrunn for webinarene

I forbindelse med etableringen av Finnmark Landforsvar bygger Forsvaret stort ut ved Porsangermoen de neste 5 årene. Det planlegges anskaffelser i størrelsesorden 1,5 milliarder. Både for regjeringen og regional politisk er det et sterkt ønske om at Forsvaret skal bidra til økt lokal verdiskaping. Dette betyr enorme muligheter for bedrifter i nord. Som leverandør har du her en mulighet til å bli med i nettverket og lære mer om anbudskonkurranser innen offentlige anskaffelser.

Forsvaret skal gjøre investeringer og innkjøp i tre ulike kategorier:
• Proviant (eksempelvis klær, mat, forsyninger)
• Transport (eksempelvis person, gods, tjenestereiser)
• EAB (eksempelvis eiendom, bygg og anlegg)

I tillegg til anskaffelser direkte knyttet til utbyggingen på Porsangermoen gjør forsvaret en rekke andre anskaffelser (rammeavtaler, kontrakter etc.) på drift, vedlikehold, forsyninger, bekledning, reservedeler og tjenester etc. som kan være aktuell for leverandører i regionen.

Troms- og Finnmark fylkeskommune og Sápmi Næringshage samarbeider med å mobilisere leverandører i regionen, gjennomføre aktuelle kompetansehevingstiltak samt oppfordre til samarbeid leverandørene imellom.

Gjennom nettverket og prosjektet vil det bli arrangert en rekke webinar for leverandører som ønsker å heve sin kompetanse innen offentlige anskaffelser og finne mulige samarbeidspartnere. Ta kontakt for å få direkte informasjon eller andre spørsmål.

Kontakt: 
Prosjekt leverandørutvikling Forsvaret, Porsangmoen
Svein Sjøveian, svein@sapminh.no / 90 75 62 77
Prosjektleder Sápmi næringshage
Mona Halvari
Prosjektleder TFFK

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: