Reddet av jula?

Nyhet

Publisert

Foto: Claudio Schwarz, unsplash.com

Jevnt over går det i riktig retning for vår bransje, skal vi tro tallene fra den 14. kjøringen av NHOs covid-19 relaterte medlemsundersøkelse. Kanskje er det julehandelen som redder oss.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO i uke 50-51 (nr. 14 i rekken)
Totale svar: 2954
NHO LT svar: 57 (forrige undersøkelse, i uke 47: 55)

 

Resulater uke 50/51 sett opp mot uke 47
  • 39 % oppgir at de har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordre de siste 4 ukene. Dette er en betydelig nedgang fra sist undersøkelsen. Da oppgav 53 % bekreftende svar på dette spørsmålet.

  • 25 % oppgir økt omsetning de siste 4 ukene, 35 % oppgir lik omsetning og 39 % oppgir redusert omsetning, sett opp mot samme periode i fjor. Også her er utviklingen positiv. I uke 47 var svarprosenten henholdsvis 22 %, 22 % og 47 %

  • 19 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser som følge av covid mot 25 % ved siste spørring

  • Når det gjelder planer om oppsigelse som følge av covid-19 går også her prosentandelen som svarer ja på dette spørsmålet noe tilbake, fra 25 % til 19 %

  • 12 % oppgir likviditetsproblemer. Tilbake fra  22 % ved siste spørring

  • 2 % melder om reell fare for konkurs, mot 5 % i november

 

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: