Flere av våre bedrifter melder om likviditetsproblemer

Publisert

Foto: Patrick Hendry, unsplash.com.

Lavere etterspørsel og større likviditetsutfordringer er utviklingen for NHO Logistikk og Transport sine bedrifter i følge resultatene i NHOs medlemsundersøkelse for november.

Om undersøkelsen

Undersøkelsen er gjennomført av NHO i uke 47 (nr. 13 i rekken)
Totale svar: 3794
NHO LT svar: 55 (forrige undersøkelse, uke 42: 45)

 

Resulater uke 47, sett opp mot uke 42

  • 53% oppgir at de har opplevd lavere etterspørsel eller kansellering av ordre de siste 4 ukene.  Reultatet i uke 42 var 49 %

  • 22 % oppgir økt omsetning de siste 4 ukene, 22 % oppgir lik omsetning og 47 % oppgir redusert omsetning, sett opp mot samme periode i fjor. I uke 42 var svarprosenten henholdsvis 24 %, 20  % og 56 %

  • 25 % oppgir at de har gjennomført oppsigelser som følge av covid-19 og det er samme resultat som ved siste spørring

  • Når det gjelder planer om oppsigelse som følge av covid-19 ser vi en liten øking på de som svarer ja på dette spørsmålet sammenlignet med  svar fra oktober, fra 20 % til 25 % 

  • Hele 22 % oppgir at de har likviditetsproblemer. Tilsvarende tall i oktober var 13 % 

  • 5 % melder om reell fare for konkurs, mot 7 % i oktober

Svak negativ trend over hele linja

Den 12. medlemsundersøkelsen relatert til konsekvenser av Covid-19 er gjennomført, og bedriftene taler klart: dette er ikke over.

Nøkkeltall for norsk næringsliv

På denne siden presenterer NHO ferske funn fra medlemsundersøkelsene  som kjøres i forbindelse med Covid-19. Her finner du også NHOs prognoser for norsk økonomi.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: