NHO Logistikk & Transport

Innhold

Tilgang på faglig informasjon har aldri vært viktigere

Nyhet, Medlemsskap og fordeler

Publisert

Foto: Nguyen, unsplash.com

NHO LTs årlige medlemsundersøkelse er avsluttet og gjennomgått. Det er tilgang på oppdatert faglig informasjon som verdsettes mest av våre medlemmer. Kanskje ikke så rart i dette covid-året.

Tross annerledes-året 2020, bestemte administrasjonen i NHO LT å beholde våre faste spørsmål i årets underøkelse. Dette vel vitende om at noen avvik ville komme til syne som følge av situasjonen med covid-19.

Vi kan selvsagt ikke med sikkerhet si at dette er årsaken, men mye tyder på en sammenheng.

153 intervju ble gjennomført, mot 167 i 2019. Dette er innenfor det intervallet vi har ligget på de siste årene. Naturlig nok knytter over 50 % av respondentene seg til Region Øst. 

Næringens omdømme og næringens behov for infrastruktur rangeres som de viktigste fokusområdene til NHO LT, som også i fjor.

Når det kommer til tjenester bedriftene er fornøyd med trekkes tilgang på informasjon frem som en klar vinner med 90 % som svarer  svært fornøyd eller ganske fornøyd med denne tjenesten. Denne tjenesten rykker også frem sett opp mot rangeringen i 2019, sammen med HMS, juridisk bistand og rekruttering gjennom traineeordningen.

Verdt å merke seg er at fjorårets "vinner", møteplasser går tilbake fra 80 % til 67 % på fornøydhetsskalaen. 

Foreningen har hatt færre møter i år enn tidligere år, selvom vi har vært "på ballen" siste halvår. Møteplassene våre har vanligvis god oppslutningen og vi vet at mange setter pris på den sosiale delen. Erfaringsutveksling over en kopp kaffe - det har vi mistet i år.

Fremdeles er e-post den kanalen som flest oppgir som "nyhetskanal", men både nettside og nyhetsbrev scorer høyere enn i fjor - noe vi er veldig fornøyd med.

Det kommer også inn kommentarer i undersøkelsen. Disse gjennomgås internt, og vil legges til grunn for vårt videre arbeid i 2021.

Tusen takk for bidraget!

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: