Artikler

Vis filtrering

98 resultater

Type artikkel
Velg område
98 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Stor NHO LT-dag i Næringslivets Hus

  18. april ble det gjennomført Generalforsamling i både NHO Logistikk og Transport, NFF og Region Øst. Avtroppende styremedlemmer ble takket av og nyvalgte styremedlemmer ønsket velkommen. Det hele ble etterfulgt av faglig forum og middag. Rundt regnet 70 deltakere var med gjennom hele dagen.

 2. Vellykket ungdomspartidebatt!

  Tirsdag denne uken arrangerte NHO Logistikk og Transport og Grønt Landtransportprogram debatt om samferdsel og grønn transport på NHO-huset. Engasjementet var stort fra høyre til venstre rundt temaer som kommende NTP, Nord-Norgebane, incentivordninger, ladepunkter, CO2 avgifter, lyntog og mye mer!

 3. Regionkonferansen 2024

  Forrige uke møttes NHO LTs hovedstyre, 7 av 8 regionstyreledere samt deler av NHO LTs administrasjon til årets regionkonferanse. Og for en samling det ble! Engasjerte tillitsvalgte fra hele landet bidro alle med kloke tanker, gode historier og et genuint ønske om å finne den rette veien videre.

 4. Hele Norge øver

  Digitaliseringen har gjort norske bedrifter sårbare for cyberangrep, men det er en manglende bevissthet knyttet til digital sikkerhet i norsk næringsliv. Vi øver rett og slett alt for lite! Nå inviterer vi imidlertid til en nasjonal cyberberedskapsøvelse.

 5. 2024 starter kvinnesterkt

  I løpet av årets to første måneder er tre nye ansikt på plass i NHO LTs administrasjon, og alle tre er kvinner. Som første nye kvinne inn i NHO-huset i 2024 kom avdelingsleder for kurs og kompetanse, Birgitte Landsvik. Etter bare et par uker var også Kjersti Hagen Shetelig på plass, daglig leder for Transport & Logistikk-konferansen. Siste kvinne ut, i denne omgang, er Maria Lisiecka.

 6. Statssekretæren drøfter fremtidens sjø- og havnesektor

  Statssekretær Kristina Sigurdsdottir Hansen i Nærings- og fiskeridepartementet deltok på NHO LT Sjø og Havn sin strategistyresamling denne uken. Tema som infrastruktur, nasjonal transportplan (NTP) og regjeringens fremtidige initiativer ble tatt opp. Styret fikk også innsikt i regjeringens planer for det grønne skiftet og havnenes rolle knyttet til beredskap og forsvar.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost: