NHO Logistikk & Transport

Innhold

Varsel om plassfratredelse fra FF og YTF

ScanStockPhoto

NHO LT har i dag mottatt varsel om plassfratredelse fra Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet i forbindelse med mekling for transportselskaper (godssjåfører), som er berammet til 26. og 27. oktober.

Hvis partene ikke kommer til enighet i meklingen vil de organiserte arbeidstakere som er ansatt i bedriftene som er omfattet av varslene om plassfratredelse kunne bli omfattet av konflikt fra meklingsfristens utløp.
Nye plassfratredelser vil kunne varsles med fire dagers varsel.

Plassfratreden Fellesforbundet: Plassfratreden Fellesforbundet 231020 Overenskomst for transportselskaper.pdf

Plassfratreden YTF: Plassfratreden YTF 231020 Overenskomst for transportselskaper.pdf

Eventuelle spørsmål til NHO LT kan rettes til Thor Chr. Hansteen (thor.chr.hansteen@nholt.no / tlf. 917 85 051) eller Are Kjensli (are.kjensli@nholt.no / 932 94 000)

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: