NHO Logistikk & Transport

Innhold

Verneombudet har hjemmekontor

Foto: Mimi Thian, unsplash.com

Hvordan oppfyller verneombudet sin rolle når både han/hun er på hjemmekontor – og så er også alle kollegene? Verneombudets oppgaver reduseres ikke under pandemien, men blir kanskje viktigere enn noen gang. Sammen med leder må verneombudet være synlig og lett tilgjengelig.

Alle virksomheter er pålagt å ha et verneombud. Virksomheter med færre enn 10 ansatte kan avtale en annen ordning.

6-2 Verneombudets oppgaver

  • ((1) Verneombudet skal ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i denne lov.
  • (4) Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1.
Hjemmekontor=lykke?

Sosiale medier bugner av morsomme videosnutter av digitale jobb-møter med familiens firbente, eller de unge håpefulle luskende i bakgrunnen. Matbutikkene kan skilte med økt salg av ingredienser til brødbaking, noe som kan tyde på at flere har tid til huslige sysler. I godværet ser man uteserveringene fylles opp – lunsjen i ute i dag?

Hjemmekontor er en lykkelig tilværelse for noen. For andre ikke.

Noen opplever at kvadratmeterne ikke strekker til når hele familien skal samles hjemme hele døgnet. Noen er redde for å bli syke. Noen har allerede nedsatt helse. Noen sliter med vond rygg, og 8 timer på kjøkkenstolen gjør ikke situasjonen noe bedre. Noen har sitt sosiale liv på arbeidsplassen, og det blir plutselig veldig ensomt og stille. Noen er redde for at arbeidsplassen ikke lenger har en stilling å tilby når krisen er over. For noen er denne situasjonen tung.

Hvem fanger opp denne kollegaen som sliter?

Verneombud og leder hånd i hånd

For å kunne gi best mulig oppfølging av de ansatte er det viktig at verneombud og leder har tett dialog. Synlighet og tilgjengelighet er avgjørende. Terskelen for å opprette kontakt må være lav.

Hvis bedriften har et intranett kan det være en ide å informere om hvem som er verneombud, kontaktinformasjon til vedkommende samt en liten ingress om hva verneombudet kan hjelpe med.

Men hva kan verneombudet gjøre da, hvis en kollega tar kontakt vedørende en situasjon som oppleves som utfordrende?
Opplever kollegaen ensomhet, apati eller f.eks. mangel på struktur, kan man kanskje enes om en fast tid for et telefon-møte eller video-møte, en til en? Frekvens kan jo vurderes i hvert tilfelle. Er det konkrete bekymringer knyttet til smitte, sykdom, permitteringer eller en utfordring av ergonomisk art? Da vil det være naturlig å se på informasjon og tilrettelegging, i samråd med leder.

Selv om du er valgt til verneombud betyr det ikke at du alltid skal tre inn på arbeidskollegaenes vegne hvis de har arbeidsmiljøproblemer. Alle problemer bør først søkes løst av den som best kjenner dem, for eksempel ved at den enkelte tar opp saken med sin nærmeste overordnede. Dersom saken ikke løses, er det naturlig at verneombudet blir kontaktet.

Verneombudet har også en påseplikt i forhold til leder, og skal se til at arbeidsgiver overholder sine plikter.


Hva da med "tilbake til kontoret"?

Også her spiller verneombudet en viktig rolle. Som verneombud vet man kanskje hvem som har størst behov for å komme tilbake på kontoret. Om tilbakekomsten er "rullerende" kan det være hensiktsmessig å kalle tilbake de som trenger det mest. Mange ansatte klarer seg utmerket på hjemmekontor, og da er det kanskje unødvendig å kalle inn disse først.

Ved gjenåpning av kontor må man ha klar prosedyre på smittevern. Også i denne prosessen er det viktig å involvere verneombudet.

Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Verneombudet skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet i verneområdet.

Hvis verneombudet er kjent med eller avdekker risikoforhold, f.eks. fare for smitte, som arbeidsgiver ikke har kartlagt og iverksatt tiltak mot, skal verneombudet i første omgang varsle arbeidstakerne på stedet og gjøre arbeidsgiver oppmerksom på forholdet. Arbeidsgiver skal svare på verneombudets varsel snarest mulig.

Samarbeid er løsningen

Uansett om man sitter på hjemmekontor eller er tilbake på arbeidsplassen, er samarbeid essensielt. Ledere må gjøre en god kartlegging av hver ansattes situasjon og mulighet. Verneombudet bør ha en god dialog med ledelsen og være en god støttespiller, både for leder og sine kollegaer. Verneombudet og ledelsen skal ha regelmessige møter for å sjekke av at alle har det bra og at arbeidsmiljøet er tilfredsstillende.

Det er mange som har oppgaver og ansvar i HMS-arbeidet. På arbinn.no får du svar på ofte stilte spørsmål om de forskjellige rollene.

Veilederen er rettet mot virksomheter som planlegger en gradvis gjenopptagelse av arbeidsaktivitetene på kontorene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: