NHO Logistikk & Transport

Innhold

Brudd i mellomoppgjøret

Nyhet, Tariff

Publisert

LO og YS brøt i går, 25. mars, forhandlingene i mellomoppgjøret 2021 og partene er innkalt til mekling fredag 9. april. Meklingsfristen er satt til kl. 24.00 lørdag 10. april. En eventuell streik kan tidligst starte søndag 11. april.

Mellomoppgjøret omfatter bedrifter som er bundet av tariffavtalene som fremkommer av denne listen.

NB: Bedrifter som ikke er bundet av en eller flere tariffavtaler på listen nevnt over, behøver ikke foreta seg noe. Punktet i teksten under om "Permittering ved streik hos leverandører eller kunder" kan imidlertid være relevant også for bedrifter uten tariffavtale med LO eller YS.

Plassoppsigelse og mekling

Alle bedrifter omfattet av tariffoppgjøret må nå, dersom dette ikke allerede er gjort, vurdere å gi betinget permitteringsvarsel, se nedenfor.

Tirsdag 6. april vil LO og YS gi endelig varsel (plassfratredelse) om hvilke arbeidstakere og bedrifter som vil bli rammet dersom det blir streik. Disse bedriftene vil bli varslet direkte, og informasjon vil også bli lagt ut på NHOs nettsider.

Se forøvrig mer informasjon i NHOs medlemsnytt sendt ut i går

 

Spørsmål til forhandlingene:
kontakt Thor Chr. Hansteen: 91785051 / thor.chr.hansteen@nholt.no

Årets lønnsoppgjør er et mellomoppgjør, og det er NHO og LO sentralt som forhandler. I et mellomoppgjør forhandles det i hovedsak kun om lønn, og ikke om øvrige endringer i tariffavtalene. Du vil finne oppdaterte saker om årets oppgjør på disse sidene.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: