Det grønne skiftet i fokus på Transport og Logistikk

Nyhet, Miljø og klima

Publisert

Fra venstre: Alexandra Bech Gjørv, Ole Hagen, Sylvia Brustad, Kristin Halvorsen

Under transport og logistikk var det en rekke av sesjonene og programmene som handlet om det grønne skiftet. Jernbanedirektøren, Havne-Norge og ikke minst landtransporten var sterkt representert.

Grønt landtransportprogram er kommet med på statsbudsjettet og stilte med egen stand, sesjon og foredrag. – Nå handler alt om å få ting til å skje, og sikre at vi kan få ned utslippene med 50 pst innen 2030, sier Christoffer Sahl, sekretariatsleder i Grønt landtransportprogram.

Ole A. Hagen, næringspolitisk direktør i NHO Logistikk og Transport, understreker at sterke krefter nå drar i samme retning, både transportbransjen, kjøretøyleverandørene, myndighetene og vareeierne. – Det er nå det skjer, det er ikke et alternativ ikke å få til dette; det er overveldende se at alle aktørene jobber i samme retning. Vi ser også at nye aktører kommer til, og at vi i statsbudsjettet fikk midler til to nye forskningsprogrammer for bærekraftig transport.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: