NHO Logistikk & Transport

Innhold

Gerdt Meyer gjenvalgt for to nye år

Nyhet, Regioner

Publisert

Styret i region Vestlandet, gjenvalgt 27. april 2021

Det ble i dag avholdt digital Generalforsamling i NHO Logistikk og Transport region Vestlandet. Sittende styreleder, Gerdt Meyer, ble gjenvalgt for to nye år. Samtlige styremedlemmer på valg ble også gjenvalgt for en ny periode.

Deltakere på Generalforsamlingen bestod hovedsaklig av representanter fra styret i region Vestlandet + sekretariatet, Ann-Kristin Kristoffersen. Fra administrasjonen i NHO Logistikk og Transport deltok Are Kjensli, Camilla Raastad og Silje Vhile Braaten.

Gerdt Meyer leder møtet og gikk gjennom beretning og regnskap. Forøvrig var det ingen forslag eller vedtak som medførte endringer hverken i kontingent, i styresammensetning eller i valgkomite.

Utover de formelle punktene ble mangelen på korrekt kontaktinformasjon og oppdatert medlemsregister, spesielt for regionene, diskutert.
Ulike næringspolitiske saker ble også løftet i møtet, blant annet modulvogntog og NHO LTs fraktstatistikk.

Vi gratulerer nylig gjenvalgt styreleder og styrerepresentanter med en vel gjennomført Generalforsamling.

Meld meg på nyhetsbrev

Meld meg på nyhetsbrev

Avmeldingen er mottatt!

Din epost:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: